Oddělení vědeckých informací: knihovna

Adresa:

Valentinská 1
116 46 Praha 1
1. patro
tel.: 225 391 462, 225 391 463
e-mail: knihovna at ujc.cas.cz (výpůjčky, rezervace, prodloužení výpůjček, MVS)

 

Otevírací doba:
Pondělí: 9:00–15:30
Úterý: 9:00–15:30
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 9:00–15:30
Pátek: 9:00–14:00
 
 
Knihovna oddělení vědeckých informací se specializuje na lingvistickou a bohemistickou literaturu, výběrově obsahuje také publikace z příbuzných oborů, např. z literární vědy, historie apod., a je budována od 50. let 20. století. Ve svém fondu má asi 55 tisíc svazků a 140 titulů aktuálně odebíraných domácích i zahraničních časopisů; roční přírůstek činí zhruba 600 titulů. Katalog knih se od roku 1995 zpracovává elektronicky (zpočátku v programu ISIS, nyní Aleph) a je součástí souborného katalogu knihoven ústavů Akademie věd, katalog periodik je součástí databáze Národní knihovny SKCP.
 
Knihovní fondy dialektologického (cca 8500 svazků) a etymologického (cca 11600 svazků) oddělení v Brně, organizačně spadající pod knihovnu Ústavu pro jazyk český, jsou zpracovávány samostatně a jejich elektronické katalogy jsou rovněž zpřístupněny v souborném katalogu.
 
Knihovna slouží nejen pracovníkům akademických ústavů a studentům, ale i veřejnosti.
 
Katalogy knihovny
 
 
Elektronický katalog knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., poskytuje na svých webových stránkách Knihovna Akademie věd ČR v rámci souborného katalogu knihoven ústavů.
Po zobrazení stránky je třeba přihlásit se jako host a vybrat z nabídky knihovnu ÚJČ.
 
 
Katalog periodik je součástí databáze Národní knihovny SKCP.
Po zobrazení stránky můžete vyhledávat podle názvu časopisu nebo podle sigly vlastníka dokumentu (ABB047).
 
Bibliografie
 
tel.: 224 818 182, 225 391 464
e-mail: bibliografie at ujc.cas.cz (rešerše, ASEP)
 
 
Úsek bibliografie analyticky zpracovává českou lingvistickou a zahraniční bohemistickou produkci (od roku 1992 elektronicky v databázi BCL). Všechny záznamy jsou opatřovány třídníky speciálního desetinného třídění a klíčovými slovy, většina záznamů obsahuje anotaci. V databázi lze snadno vyhledávat podle různých hledisek, na požádání se z ní poskytují rešeršní služby.
Přístup do bibliografické databáze: Bibliografie české lingvistiky (1991–) 
Většina vydaných bibliografických ročenek je zpřístupněna ve formátu pdf (1945–1963, 1973–1992, 1995–2001): Bibliografické ročenky-pdf (postupně doplňováno).
Vnitřním potřebám ústavu slouží databáze ASEP (automatizovaný systém evidence publikací), která se zpracovává od roku 1993 a je přístupná na internetových stránkách Knihovny Akademie věd ČR.
 
Úsek bibliografie vydává ročenku Bibliografie české lingvistiky, ročenku Bibliografie české onomastiky a příležitostné tematické nebo personální bibliografie. Přispívá také do mezinárodních lingvistických bibliografií Bibliographie linguistique – Linguistic bibliography, Brill, Leiden; Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Warszawa; The Year's Work in Modern Language Studies, Modern Humanities Research Association, London; MLA International Bibliography, Modern Language Association of America, New York.