Základní kontakty

 

Upozorňujeme, že v důsledku nouzových vládních opatření jsme nuceni od 16. 3. 2020 dočasně zrušit telefonickou poradenskou službu. Abychom tento výpadek tazatelům kompenzovali, budeme elektronicky zodpovídat dotazy zaslané formou e-mailu na adresu poradna@ujc.cas.cz.

 

Vzhledem k nastalé situaci bohužel nebudeme mít k dispozici všechny obvyklé odborné zdroje a v případě složitějších jazykových jevů může zodpovězení dotazu trvat delší dobu. Proto prosíme o trpělivost. Doporučujeme tazatelům a dalším zájemcům o češtinu, aby se nejdříve pokusili vyhledat odpověď na svůj dotaz samostatně, a to v Internetové jazykové příručce. I nadále platí, že školní cvičení a domácí úkoly z českého jazyka nevypracováváme. Odpovědi na dotazy týkající se jakéhokoli jazykového, slohového či literárního problému, který souvisí s výukou češtiny na školách, můžete vyhledávat na webových stránkách Asociace češtinářů https://www.ascestinaru.cz/ nebo je pokládat v online diskusi na webu http://ascestinaru.cz/. Děkujeme za pochopení.

 

 

Písemné dotazy:
 
Složitější nebo obsáhlejší otázky lze zodpovědět formou placené písemné expertizy. Vyhotovení takových písemných odpovědí, posudků a expertiz je zpoplatněno a tazatelům zasíláno poštou nebo e-mailem. Výše ceny je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování posudku (min. 300 Kč + DPH + manipulační poplatek a poštovné). Zaplatit je možno pouze platbou na účet. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace prosíme tazatele o sdělení jejich telefonního čísla.
 
Písemné žádosti přijímáme na adrese:
Jazyková poradna
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
118 51  Praha 1
 
Žádosti o písemnou placenou expertizu lze zasílat též na e-mailovou adresu poradna at ujc.cas.cz. Do předmětu zprávy napište „Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“.