Základní kontakty

Telefonické dotazy:

 
Telefonická linka jazykové poradny: 257 531 793
Provozní doba: v pracovní dny v době 10–12 a 13–15 hodin

 

 
Písemné dotazy:
 
Složitější nebo obsáhlejší otázky lze zodpovědět formou placené písemné expertizy. Vyhotovení takových písemných odpovědí, posudků a expertiz je zpoplatněno a tazatelům zasíláno poštou na dobírku. Výše ceny je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování posudku (min. 300 Kč + DPH + poštovné). Tuto částku žadatel zaplatí při převzetí dopisu. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace prosíme tazatele o sdělení jejich telefonního čísla.
 
Písemné žádosti přijímáme na adrese:
Jazyková poradna
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
118 51 Praha 1
 
Žádosti o písemnou placenou expertizu lze zasílat též na e-mailovou adresu poradna at ujc.cas.cz. Do předmětu zprávy napište „Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“. E-mailové poradenství jazyková poradna neposkytuje.