Zajímavé dotazy

Dotaz:

Narazila jsem na větu Komunikoval přes internet anebo mobilním telefonem. Pokud chceme vyjádřit prostředek, kterým komunikujeme, měli bychom použít sedmý pád bez předložky (komunikovat něčím) nebo předložku přes plus čtvrtý pád (komunikovat přes něco)? Lze použít vazbu komunikovat prostřednictvím něčeho?


Odpověď:

Výkladové slovníky ani Internetová jazyková příručka neuvádějí, jakou vazbu bychom měli se slovesem komunikovat použít v případě, že chceme vyjádřit prostředek komunikace. Stejně tak tato informace chybí i ve valenčních slovnících. Vzhledem k tomu, že žádná vazba není oficiálně kodifikována, odvíjí se volba konkrétních jazykových prostředků od míry zaužívanosti, přičemž vnímání vhodnosti může být subjektivní. Konkrétně u mobilního telefonu i internetu převažuje v úzu vazba komunikovat přes mobil/internet. U mobilního telefonu jsou však frekventované též vazby komunikovat mobilním telefonemprostřednictvím mobilního telefonu. Naopak u internetu je vazba se sedmým pádem velice řídká, a proto bychom ji nedoporučovali, jako alternativu však lze připustit vazbu komunikovat prostřednictvím internetu, a dokonce též komunikovat po internetu. Prostředek komunikace lze vedle zmíněných způsobů někdy vyjádřit též příslovečně. V případě, že užijeme telefon, komunikujeme nejčastěji telefonicky. Toto vyjádření však u předchozích prostředků užít nelze.


bm  

15. 1. 2021