Zajímavé dotazy

Dotaz:
Nemůžeme se s manželkou shodnout, co znamená předvčírempředevčírem. Podle mě se tím myslí totéž, moje žena tvrdí, že předvčírem má význam ‚před dvěma dny‘ a předevčírem ‚před třemi dny‘. To je přece hloupost, ne?

 

Odpověď:
Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost jsou předvčírempředevčírem spisovnými variantami příslovce, jež nese význam ‚v den před včerejškem‘. To odpovídá Vaší definici ‚před dvěma dny‘. Na druhou stranu vyhledáme-li uvedený výraz v Českém jazykovém atlase (konkrétně v 5. díle), dočteme se, že „[v] jz. polovině Čech bylo adverbium předevčírem porůznu zapisováno ve významu ‚před třemi dny‘“. Pochází-li tedy Vaše manželka z této oblasti, není příliš překvapivé, že přikládá danému slovu tento význam. Naneštěstí to, zda se na části našeho území používalo předvčírempředevčírem přesně tak, jak uvádí Vaše manželka, se nám nepodařilo ověřit.

 

kd  

17. 11. 2020