Zajímavé dotazy

Dotaz:
Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi slovy popojíždění pojíždění.

 

Odpověď:
Podle výkladových slovníků češtiny je mezi výrazy popojížděnípojíždění určitý významový rozdíl. Sloveso popojíždět, od něhož je podstatné jméno popojíždění odvozeno, slovníky vztahují k výkladu významu jeho dokonavého protějšku popojet, definovaného jako ‚o kousek dál ujet‘, viz Slovník spisovné češtiny (SSČ), např.: Jaký je rozdíl v exhalacích při popojíždění a při plynulé jízdě, je zřejmé. SSČ u slovesa pojíždět, uvádí význam ‚jezdit sem tam‘: Jízda nabízí komfort první třídy bez ohledu na to, zda se jedná o krátké pojíždění ve městě, několikasetkilometrové jízdy nebo přejezdy nezpevněného terénu. Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) sloveso pojíždět vykládá rozšířeně (‚jezdit z místa na místo, sem a tam‘) a oproti SSČ zachycuje i další významy: ‚pohybovat (se) sem a tam‘, ‚jezdit po něčem‘, ,jet, jezdit vůbec‘. SSJČ užívání slovesa pojíždět ve významu ‚popojíždět‘ s příkladem Letadlo pojíždí do hangáru uvádí mezi nimi, avšak hodnotí je jako řídké. Nahlédneme-li do databáze Českého národního korpusu, z níž čerpáme příklady pro tuto odpověď, zjistíme, že pojíždění je skutečně užíváno především v oblasti letectví, a lze tedy říci, že má oproti slovu popojíždění i terminologickou povahu. 

hm  

23. 6. 2020