Dotaz:
Ráda bych se zeptala, jakým slovním druhem je slovo oč? Např. ve větě Oč je jablko lepší než hruška.


Odpověď:
Výraz oč je variantním tvarem 4. pádu zájmena co, v tomto případě po předložce o. Zájmeno co má ve 4. pádě variantní tvar -č, který se vyskytuje výhradně po předložkách, srov. na, o, se, ve, za – nač, oč, seč, več, zač (viz např. Slovník spisovné češtiny).