starý paprika

Dotaz:
Hledala jsem hledala, ale nenašla... Původ a význam starého papriky. Dočetla jsem se, že je to úředník z první republiky, ale jen v jednom odkaze, tak nevím, jestli je to pravda. Mohli byste mi prosím objasnit, jak tento výraz vznikl, případně jak se používá dnes − je to hanlivé označení?


Odpověď:
Slovní spojení starý paprika obecně označuje staršího, usedlého muže a má dva možné původy. Nový akademický slovník cizích slov obsahuje výraz paprika s významem ‚starší, příliš usedlý muž‘ a uvádí, že se jedná o slovo původem srbské a že do češtiny se dostalo přes maďarštinu.
Slovník nespisovné češtiny uvádí původ papriky, s významem ‚starý člověk‘, zcela jinde. Spojuje ho se slovem páprda, které ve významu zdůrazňuje slabost starého člověka a které je odvozeno od podstatného jména pápěrka, které zase podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka mohlo vzniknout přikloněním ke slovesu prdět.
Ať je pravda o původu jakákoli, každopádně bychom toto označení hodnotili jako hanlivé. Vzhledem k velké zásobě pejorativních pojmenování v češtině se možná dnes už se starým paprikou nesetkáme tak často, přesto v úplné zapomnění jistě nezapadlo.