flexicurita

Dotaz:
V projektu jsem se setkala s pojmem flexicurita a nevím si rady s tím, co znamená a zda je možné toto slovo nějakým způsobem počeštit tak, aby bylo srozumitelné. Byli byste tak laskavi a poradili mi?

 

Odpověď:
Slovo flexicurita (méně často i  flexikurita) neobsahují žádné české slovníky. Je to spojení anglických slov flexibility (‚pružnost‘) a  security (‚bezpečnost‘). Podle internetových vyhledávačů tento výraz znamená ‚rovnováhu mezi pružným pracovním trhem (flexibility) a sociálním zabezpečením (security), která má motivovat k aktivnímu, nikoliv pasivnímu chování občana‘. Český ekvivalent tohoto výrazu nám není znám a hledali bychom ho asi jen těžko. Jde zjevně o pracovní termín z oblasti ekonomie, který se postupně rozšiřuje z úzce odborného prostředí do širšího povědomí. Není zcela jasné, do jaké míry můžeme tento výraz považovat za odborný termín. Domníváme se, že z hlediska stylistického jde o profesionalismus. Pokud bude z textu jeho význam srozumitelný, není důvod se mu vyhýbat.