sázeč stromů

Dotaz:
Jak lze jedním slovem pojmenovat člověka, který v rámci akce na zlepšení klimatu zasadí jeden strom? V angličtině se mu říká planter, nemůžeme však nalézt odpovídající české synonymum.
Sazeč v nás evokuje spíše tiskařské práce.


Odpověď:
Současná čeština bohužel nedisponuje jednoslovným výrazem pro člověka, který sází stromy (a nejen stromy, ale rostliny obecně). Sazeč podle Slovníku spisovné češtiny skutečně znamená „ten, kdo v tiskárně zhotovuje sazbu, např. ruční sazeč“. Označení sázeč odkazuje podle téhož slovníku pouze ke „stroji k ukládání sadby do řádků“. Ovšem Slovník spisovného jazyka českého ze 60. let uvádí slovo sázeč jako poněkud zastaralý výraz pro toho, „kdo sází rostliny, provádí sázení“. Na druhou stranu neuvádí význam sázeče jako stroje, což svědčí o tom, že se význam slova sázeč posunul v souvislosti s mechanizací zemědělství.
Jako nejlepší možnost se nám tedy jeví vyjádřit anglické planter opisem (ve Vašem případě jako člověk, který zasadí jeden strom). Pokud byste přesto trvali na jednoslovném vyjádření, přikláněli bychom se k variantě s dlouhým á, tedy sázeč stromů, ovšem vždy s doplňujícím přívlastkem (sázeč stromů, sázeč zeleniny).