spousta, spousty

Dotaz:
Potřebovala bych poradit, zda se správně napíše: Spousta chodců nebo spousty chodců.


Odpověď:
Podle Slovníku spisovné češtiny může být slovo spousta:
1. podstatné jméno (spousta, 2. pád spousty) s významem „velké množství, značný počet“; např. spousta sněhu, stálo to spoustu peněz;
2. příslovce s významem „hodně, mnoho“; pak má variantu spousta/spoustu, např. bylo tam spousta/spoustu lidí.

Z významového hlediska máme tedy možnost volby, zda užijeme podstatné jméno či příslovce, rozdíly se projeví ve shodě: u příslovce je sloveso ve středním rodě (bylo), u podstatného jména je tvar podle pádu: byla tam spousta lidí, byly tam spousty lidí, těmto spekulacím nahrávala spousta okolností, těmto spekulacím nahrávaly spousty okolností.