katastrofický – katastrofální

Dotaz:
Žiju už dlouho v Německu a už před několika lety mě při mých pobytech v Praze zaujalo, že se začalo mimo jiné používat slovo „katastrofický“, které jsem z dřívějška neznala. Za starých dobrých časů bývalo vše „katastrofální“. Snažila jsem si utvořit teorii, kdy to a kdy ono, ale to, co slyším, ji často nepotvrzuje. Zdá se mi, že se používá výrazu „katastrofický“ i tam, kde se vůbec nehodí. Mohli byste mi napsat, jaký je rozdíl mezi „katastrofální“ a „katastrofický“ a jak a kdy k používání „katastrofický“ došlo?

 


Odpověď:
Slovník spisovného jazyka českého (vznikl v 6 . letech) definuje významy uvedených slov takto: katastrofální (starší tvar) – přídavné jméno ke katastrofa; mající ráz katastrofy, ke katastrofě směřující, katastrofou končící; tragický, nešťastný (k. událost, k. následky, k. porážka, k. vývoj). Katastrofický (novější tvar) – slovník jej uvádí jako řidší výraz pro katastrofální.
Jak se ukázalo v běžném úzu a jak je patrné i z hlediska slovotvorného, nejsou tyto definice zcela dostačující a je nutné je poopravit, protože rozdíl mezi těmito přídavnými jmény není pouze formální, ale i významový. Vycházíme-li ze slovotvorného hlediska, pak základní odlišnost je v tom, že slovo katastrof-ický je obecně vztahové bez emocionálního příznaku (volně definováno – mající vztah, související s katastrofou), a  katastrof-ální je přídavné jméno hodnotící. Lze to objasnit na příkladě vazby s filmem: Katastrofický film je označení žánru, jde o film, který se zabývá (nejčastěji živelní) katastrofou. Naopak katastrofální film znamená, že je film velmi špatný, jde o hodnotící kritérium. Další vazby: katastrofická teorie, vidění světa, příběh x katastrofální sucho, porážka, chyba, následky. Není vyloučeno, že se v některých kontextech mohou významy obou slov překrývat, a někdy jsou i nesprávně zaměňovány, ale uvedený základní rozdíl bychom měli při jejich užívání respektovat. Rozdílem mezi oběma přídavnými jmény se zabýval např. v časopise Naše řeč A. Stich v článku Katastrofální nebo katastrofické následky? (NŘ 52, 1969, č. 4, s. 210).