huhlat

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat na sloveso „huhlat“. Ve Slovníku spisovné češtiny jsem ho nenašla, našla jsem ho ve Slovníku nespisovné češtiny a ve Slovníku spisovného jazyka českého, ale bez příznaku, mně ovšem přijde, že by mohlo mít příznak expresivity. Poradíte, jak v takovýchto případech a postupovat a zda má, nebo nemá stylový příznak? Nebo se dá považovat za slovo obecně české?

 
Odpověď:
Je třeba říci, že české slovníky stylové příznaky dostatečně neřeší. Zřejmě z toho důvodu, že jde o problematiku velmi složitou a metodologicky obtížně zpracovatelnou. Je zřejmé, že slovo huhlat není vhodné používat například v oficiálním projevu (např. v novoročním projevu prezidenta by jistě působilo zvláštně, poutalo by na sebe pozornost). Z toho vyplývá, že nejde o slovo stylově zcela neutrální (a už vůbec ne stylově vyšší). Slovo je naopak velmi běžné v neformálních a spíše neveřejných projevech, proto by se nabízelo chápat ho jako „ obecně české“, nebo jako „hovorové“ (tj. spisovné, ale stylově nižší). Tato hranice je však velmi neostrá. Důležité však není ani tak to, jakou nálepku sloveso má, ale spíše to, v jakých komunikačních situacích je náležité (adekvátní, přípustné).