neurčité slovesné tvary

Dotaz:
Ráda bych se zeptala, co jsou přesně neurčité slovesné tvary. Patří mezi ně i všechny přechodníky? A jak je to s rozkazovacím způsobem, je to také neurčitý slovesný tvar?
Jaká je správná odpověď na tuto otázku? Označte řádek, na němž není neurčitý slovesný tvar:
a) třásli jsme se, být milován, jedla bych, zavoláš
b) ptala jsem se, zapsav, shromáždíte, sečetli jsme
c) rozmazlovali jste, řka, přemístíme, poběž
d) pobledlý, mazání, připravím, přinesli byste

 
Odpověď:
Podle Základní mluvnice českého jazyka od V. Styblíka a kol. (SPN, Praha 2004) jsou neurčité tvary slovesné ty, které samy nevyjadřují určitou osobu. Patří mezi ně tyto tvary: infinitiv, příčestí minulé (činné), příčestí trpné, přechodník přítomný a přechodník minulý. Tvary určité vyjadřují jednu ze tří mluvnických osob čísla jednotného nebo množného. Patří mezi ně tvary: oznamovacího způsobu času přítomného, minulého a budoucího, rozkazovacího způsobu, podmiňovacího způsobu přítomného a minulého.
Neurčitý tvar slovesný tedy není na řádku d. Na tomto řádku je: přídavné jméno – podstatné jméno slovesné – slovesný tvar určitý pro první osobu jednotného čísla způsobu oznamovacího – slovesný tvar určitý pro druhou osobu množného čísla podmiňovacího způsobu. Na tomto řádku není infinitiv ani příčestí ani přechodník.