Inkové

Dotaz:
Prosím o laskavé zodpovězení dotazu, zda inkové (národ inků) se píší s malým písmenem.

 
Odpověď:
Pravidla českého pravopisu uvádějí slovo inka pouze ve významu šlechtic v incké říši (s malým písmenem). Nový akademický slovník cizích slov rovněž uvádí tento výraz nikoli ve významu etnickém, ale definuje jej jako vládce incké říše, příslušník vládnoucí třídy v incké říši. Proto se zde také uvádí malé počáteční písmeno. Starší Slovník spisovného jazyka českého má tento výraz s velkým počátečním písmenem ve významu vládnoucí rod ve staré peruánské říši (analogicky jako např. Přemyslovci), tedy v odlišném významu než předchozí dvě příručky. Josef Wolf v knize Abeceda národů píše, že výraz inka coby příslušník vládnoucí třídy byl později přenesen na označení říše a celého národa. Domníváme se proto, že v etnickém nebo rodovém významu lze psát velké písmeno: Inkové (podobně jako názvy jiných rodů či indiánských kmenů).