hujer

Dotaz:
Měl bych prosbu, zda náhodou nevíte, co opravdu znamená slovo hujer. Vypadá to na nějaké nářečné, údajně parní mlátička, ale nejsem si tím moc jist, resp. osobně si myslím, že to vzniklo z huj jako radostného zvolání nebo případně z rčení navrch huj, vespod fuj, což by více odpovídalo nejznámějšímu výskytu z filmu Marečku, podejte mi pero.

 
Odpověď:
Podstatné jméno hujer je zastaralý moravský nářeční výraz; znamená ‚tlusté střevo, žaludek, tlačenka‘. Příjmení Hujer však, jak soudí odborníci v onomastice, s tímto významem nesouvisí. Je to příjmení německého původu, pocházející z německé nářeční podoby obecného jména Häuer = horník (u nás se příjmení Hujer častěji vyskytuje na Jablonecku a Liberecku).
Prameny:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2004.
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998.