rozlučkový

Dotaz:
Ráda bych věděla zda je správný a spisovný výraz „rozlučkový“ – např. rozlučkový večírek.

 
Odpověď:
Přídavné jméno rozlučkový dnes považujeme za plně spisovné. Do češtiny proniklo ze slovenštiny, spolu s podstatným jménem rozlučka; „podat si ruce na rozlúčky“ najdeme už u Boženy Němcové. Od českého podstatného jména rozloučená lze totiž utvořit jen předložkové spojení na rozloučenou, které by však bylo sotva použitelné ve větách se složitější větnou stavbou. Přídavné jméno rozlučkový tak vhodně zaplnilo mezeru v českém slovotvorném systému. Se slovními spojeními jako např. rozlučkový večer dětského orchestru, rozlučkový ceremoniál u příležitosti..., rozlučkový večer hokejisty V. R., přivítací a rozlučkový banket apod. se dnes často setkáváme zejména v publicistickém stylu.