s třema nohama

Dotaz:
Chtěla bych se Vás zeptat, jak by se skloňovala číslovka tři např. ve spojení s nohama (ve smyslu částí těla). Pokud vím, tak správné skloňování číslovky tři je v tomto pádu třemi, ale věta kočka se třemi nohama mi nepřijde správná. Je tedy možné usuzovat, že se použije tvar třema, podobně jako je tomu u číslovky čtyři (tzn. kočka se čtyřma nohama)?


Odpověď:
V daném případě jde o končetiny živé bytosti, proto je přirozenější užít tvar nohama, přestože tento tvar je zakončen na duálovou koncovku -ma, která od původu označuje výskyt jevu v páru. Spojení podstatného jména noha označujícího končetinu živé bytosti a jiné číslovky než číslovek dva či oba je tedy vlastně nelogické. Tvar s koncovkou podle vzoru „žena“, tj. se třemi nohami, by však označoval neživou skutečnost: starý stůl se třemi polámanými nohami. Užití tvaru nohama je tedy nevyhnutelné a musí mít nutně důsledky i pro koncovku číslovky: kočka se třema nohama.