Abú Mus‘ab az-Zarqáwí

Dotaz:
V tisku se setkáváme s různými způsoby přepisu jména muslimského vůdce Zarkávího. Která z nich je správná?


Odpověď:
S odpovědí pomohli našemu tazateli pracovníci Orientálního ústavu AV ČR. Citujeme: Správný přepis je Abú Mus‘ab az-Zarqáwí. Abú Músá je chyba, byť se opakuje ve všech mediích.