Na co se nás ptáte

Dotaz:
Jak lze jedním slovem pojmenovat člověka, který v rámci akce na zlepšení klimatu zasadí jeden strom? V angličtině se mu říká planter, nemůžeme však nalézt odpovídající české synonymum.
Sazeč v nás evokuje spíše tiskařské práce.


Odpověď:
Současná čeština bohužel nedisponuje jednoslovným výrazem pro člověka, který sází stromy (a nejen stromy, ale rostliny obecně). Sazeč podle Slovníku spisovné češtiny skutečně znamená „ten, kdo v tiskárně zhotovuje sazbu, např. ruční sazeč“. Označení sázeč odkazuje podle téhož slovníku pouze ke „stroji k ukládání sadby do řádků“. Ovšem Slovník spisovného jazyka českého ze 60. let uvádí slovo sázeč jako poněkud zastaralý výraz pro toho, „kdo sází rostliny, provádí sázení“. Na druhou stranu neuvádí význam sázeče jako stroje, což svědčí o tom, že se význam slova sázeč posunul v souvislosti s mechanizací zemědělství.
Jako nejlepší možnost se nám tedy jeví vyjádřit anglické planter opisem (ve Vašem případě jako člověk, který zasadí jeden strom). Pokud byste přesto trvali na jednoslovném vyjádření, přikláněli bychom se k variantě s dlouhým á, tedy sázeč stromů, ovšem vždy s doplňujícím přívlastkem (sázeč stromů, sázeč zeleniny).
Více zde

Jazyková poradna bude 17. 9. mimo provoz

Z důvodu celoústavního semináře bude v pondělí 17. 9. jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od úterý 18. 9. Děkujeme za pochopení.
 

12. 9. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Třetí letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 3) je věnováno převážně bohemistickým tématům. Magda Ševčíková a Jarmila Panevová se vydávají na území, ve kterém se potkává flektivní a derivační morfologie (ve studii o předponě po-). Radek Skarnitzl se věnuje slovnímu přízvuku v češtině a Anna Čermáková s Marií Kopřivovou podávají přehled o korpusovém výzkumu mluveného jazyka (češtiny a angličtiny). Kompletní obsah čísla naleznete zde.

11. 9. 2018

Volná místa: pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury. Nástup od října 2018. Další informace naleznete zde.

7. 9. 2018

Přednáška o jazykovém poradenství

Unikátní putovní výstava Republika československá 1918–1939, kterou připravily Masarykův ústav, Archiv AV ČR a Středisko společných činností AV ČR, přiblížila vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před druhou světovou válkou. V rámci výstavy bylo možné vyslechnout přednášku Jazykové poradenství od roku 1916, kterou proslovila Barbora Martinkovičová. Akce se konala v pátek 7. 9. od 16:30 ve stanu č. 1 na Moravském náměstí v Brně. Bližší informace naleznete zde.

7. 9. 2018

Živa: Bojí se bojínek? aneb Čí jméno rostliny nosí

Jazykový koutek Anny Černé (Živa 2018/4) si všímá rostlin, jejichž jména mají nějakou spojitost s lidmi – ať už s konkrétním člověkem, či s literární postavou. Vedle jarních narcisů a připomenutí mýtu o Narcisovi a odpovědi na otázku, zda se bojínek opravdu bojí, je věnována pozornost hortenziím, magnoliím, begoniím, kaméliímjiřinám, tedy rostlinám s názvy evokujícími inspiraci ženskými jmény, které naopak většinou nesou jména mužská.
 

4. 9. 2018

Konference k výročí Staročeského slovníku

Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR zve všechny zájemce na konferenci Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku, která se uskuteční 13. září 2018 od 9:00 (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206). Program jednání je k dispozici zde.

29. 8. 2018

Archív aktualit