Na co se nás ptáte

Dotaz:
Zajímalo by mě, jak se správně skloňuje jméno Tycho (de) Brahe?


Odpověď:
Tycho Brahe (v dánštině Tyge Brahe) nepoutá pozornost poprvé. Jménu tohoto rudolfínského hvězdáře se jazykovědci věnovali už u příležitosti 370. výročí jeho úmrtí v roce 1972. V časopise Naše řeč (ročník 55/1972, č. 4) vyšel příspěvek A. Sticha a M. Sedláčka s názvem Jak se skloňuje jméno Tycho de Brahe?
Nejprve k příjmení Brahe. Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i grafice na -e s předcházející tvrdou souhláskou skloňujeme podle vzoru „pán“ nebo pomocí zájmenných koncovek. I když u jmen známých stále převládá spíše tradiční skloňování podle vzoru „pán“, zájmenné skloňování je dnes stále užívanější, protože je z pádových tvarů lépe rozpoznatelná základní podoba jména: Goethe – 2. p.   Goetha i Goetheho, DanteDanta i Danteho, ArneArna i Arneho, RilkeRilka i Rilkeho, TeigeTeiga i Teigeho, a tedy i  BraheBraha i Braheho.
O jménu Tycho se ve zmíněném příspěvku z roku 1972 dočteme: „Dánské jméno vědcovo bylo ‚pro potřeby Evropy‘ pozměněno. Křestní jméno Tyge bylo polatinštěno na Tycho. Toto jméno se v češtině kdysi skloňovalo nápodobou latinského skloňování (které bylo Tycho, Tychonis, Tychoni atd.) s rozšířením kmene o  -n, tedy Tychona, Tychonovi atd. (stejně jako Hugona, Otona apod.). Ale tento způsob je dnes už silně zastaralý, ba skoro mrtvý. Vedle toho se vyvinulo skloňování, při němž se k základu bez -o připojují koncovky typu „pán“, tedy Tycha, Tychovi atd. (podobně jako u českých příjmení Janko, Bidlo atp.).“
Zbývá ještě část de. Ve starší literatuře je hvězdář zachycován jako Tycho de Brahe, v novějších textech už jen jako Tycho Brahe; poměrně často s poznámkou: nesprávně uváděný jako Tycho de Brahe. Proč tomu tak je? Tycho Brahe sice pocházel ze šlechtické rodiny, ale v Dánsku se šlechtické přídomky (de) neužívaly. Tycho Brahe ve svém jménu de nikdy neuváděl.
Jméno Tycho Brahe lze tedy skloňovat několika způsoby. Ani jednu ze čtyř možných variant (Tycha Braha, Tychona Braha, Tycha Braheho, Tychona Braheho) druhého pádu nemůžeme považovat za chybnou. V úzu se nejčastěji vyskytuje kombinace Tycha BrahaTychona Braha.
Více zde

Změna provozu jazykové poradny 25. a 26. května

Z důvodu celoústavního semináře bude ve čtvrtek 25. 5. v odpoledních hodinách a v pátek 26. 5. po celý den jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od pondělí 29. 5. Děkujeme za pochopení.

19. 5. 2017

Vesmír: Husokůžný zážitek

Renáta Neprašová v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/5) představuje čtenářům tvoření slov z komponentů frazeologických pojmenování. O tom, jak vznikají z některých frazémů jednoslovné výrazy a mohou-li se taková slova trvale zařadit do slovní zásoby češtiny, se dočtete zde.

12. 5. 2017

Zapojte se do celoevropského výzkumu užívání výkladových slovníků

Ústav pro jazyk český AV ČR (spolu s Ústavem Českého národního korpusu FF UK) se aktuálně podílí na celoevropském výzkumu užívání výkladových slovníků. Chcete-li se podělit o svou uživatelskou zkušenost a dát nám tak zpětnou vazbu mj. pro práci na vznikajícím Akademickém slovníku současné češtiny, vyplňte prosím následující dotazník. Podrobnější informace o projektu (v němčině a angličtině) najdete zde.

9. 5. 2017

Pozvánka na akademické setkání: sté výročí narození Vladimíra Kyase

U příležitosti stého výročí narození Vladimíra Kyase (27. 2. 1917 – 24. 5. 1990) pořádá Ústav pro jazyk český a Slovanský ústav setkání, na němž bude připomenuta činnost tohoto významného filologa na poli slavistiky a paleobohemistiky. Setkání se uskuteční v úterý 16. května od 13. hodiny v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1. Pozvánku naleznete i zde.

 

1. 5. 2017

Konference: Propria a apelativa – aktuální otázky

Ve dnech 24.–26. 4. se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (M. Rettigové 4, Praha 1) koná konference Propria a apelativa – aktuální otázky, jejímž spolupořadatelem je ÚJČ. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Program je k dispozici zde.

22. 4. 2017

Vesmír: Krátce o známých i neznámých názvech minerálů

Zuzana Děngeová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/4) věnuje pojmenovávání minerálů. V textu se autorka zaměřila na minerál achát a jeho ekvivalentní pojmenování bezdrak, uváděné Janem Svatoplukem Preslem v Nerostopise z roku 1837. Jakými pojmenovacími postupy byly tyto názvy utvořeny, se můžete dočíst zde.

19. 4. 2017

Archív aktualit