Na co se nás ptáte

Dotaz:
V odpovědi na můj dotaz, zda je správně mozaik nebo mozaiek, jste uvedli, že správný tvar slova mozaika je mozaik, stejně jako třeba banka – bank. U podobných slov (krajka, kazajka, baňka) by správný tvar podle mého názoru ale byl krajek, kazajek, baněk. Matně si za školy pamatuji, že na tvar slova mají vliv samohlásky, znělé a neznělé souhlásky. Nebo na tvar mozaik má vliv to, že se jedná o cizí slovo? Jsem smířená s výrazem „mozaik“, jen bych chtěla vědět proč.


Odpověď:
Druhý pád množného čísla podstatných jmen skloňovaných podle vzoru „žena“ má nulovou koncovku, u některých jmen se tak po odstranění -a dostává na konec slova obtížně vyslovitelná souhlásková skupina. Proto se mezi členy některých skupin vsouvá vkladné -e-. Podmínky tohoto jevu jde však stanovit jen v hrubých rysech, v praxi se u některých slov setkáváme s kolísáním.
Vkladné -e- mají jednoslabičná slova: hra – her (proher), kra – ker, mzda – mezd, msta – mest (tvar je teoretický, v praxi se neužívá). Pravidelně bývá rovněž u víceslabičných slov se skupinou alespoň tří souhlásek: jiskra – jisker, kostra – koster, dršťka – drštěk, tundra – tunder, pastva – pastev, vrstva – vrstev, vyjížďka – vyjížděk; výjimkou je pomsta – pomst.
U víceslabičných jmen se skupinou dvou souhlásek nelze jednoznačně platné zásady stanovit, u některých slov vkladné -e- bývá: lebka – lebek, loďka – loděk, sirka – sirek, fiasko – fiasek, barva – barev, cihla – cihel; u jiných ne: banka – bank, manko – mank, hejno – hejn, bomba – bomb, plomba – plomb, želva – želv, konzerva – konzerv, salva – salv, rezerva – rezerv. U jmen na -da, -ta, -za, -sa, - pa, -cha, -ha -ša, -fa se vkladné -e- zpravidla nevyskytuje: hvězda – hvězd, vražda – vražd, sekta – sekt (ale buchta – buchet, plachta – plachet, šachta - šachet); burza – burz, brynza – brynz, římsa – říms, elipsa – elips (ale kapsa – kapes); lampa – lamp (ale výspa – výsep) gejša – gejš, harfa – harf.
Abychom však nezapomněli na slovo mozaika. Výslovnost [mozajka] vybízí k analogii se slovy krajka, kazajka a tedy k psaní s vkladným -e-. U přejatých slov však vkladné -e- častěji nebývá (bank, elips, burz, salv), v tomto případě by navíc v písmu vznikla skupina -aie-.
Více zde

Vesmír: Brufenujete?

Magdalena Kroupová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/3) věnuje slovesům odvozeným od názvů obchodních značek. Co mají společného například slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat se můžete dočíst zde.

15. 3. 2017

Přednáška: Nepublikova(tel)né postřehy

Na přednášce Nepublikova(tel)né postřehy, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Jan Králík zvažovat, odkud a kam (asi) kráčí kvantitativní lingvistika, neboť primární zjištění spíše jen ilustrují, sekundární zjištění se obtížně interpretují. Přednáška se koná ve čtvrtek 23. 3. od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

15. 3. 2017

Přednáška: Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině – pokus o bilanci

Josef Šimandl z oddělení gramatiky ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině – pokus o bilanci. Koná se ve středu 15. března 2017 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

10. 3. 2017

Přednáška: Lingvistická systematizace dat a jazykové poradenství

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Martina Proška s názvem Lingvistická systematizace dat a jazykové poradenství, v níž na názorných příkladech představí, jak by měla systematizace dat z jazykových dotazů adresovaných jazykové poradně ÚJČ konkrétně přispět k empirickému poznání stavu jazyka, jeho užívání a postojové problematiky. Přednášku pořádá Jazykovědné sdružení a uskuteční se 9. 3. v 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

5. 3. 2017

Rozšířené vydání knihy Jak se bude vaše dítě jmenovat?

V nakladatelství Academia právě vyšlo šesté, aktualizované a rozšířené vydání knihy Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? Na tvorbě přidaných hesel a doplňování nově ověřených jmen autorsky spolupracovali Pavel Štěpán a Martina Ptáčníková z oddělení onomastiky.

3. 3. 2017

Nová monografie: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

V nakladatelství Scriptorium právě vyšla kolektivní monografie Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, jejímiž editory jsou pracovníci oddělení vývoje jazyka M. Homolková a M. Dragoun. Publikace přináší kritickou edici českého textu Tabulí z obou dochovaných rukopisných kodexů.

3. 3. 2017

Archív aktualit