Zajímavé dotazy

Dotaz:
Ve filmu Vinnetou zaznívá slovo mešůrs. Přiznám se, že již od dětských let byl pro mě význam, resp. původ tohoto slova záhadou. Můžete mi pomoci tuto záhadu rozluštit?

 

Odpověď:
S výrazem mešůrs, ovšem zapsaném v podobě meššúrs, se můžeme setkat v českém překladu Mayova nejznámějšího románu Vinnetou. Tímto výrazem oslovuje postava Sama Hawkense muže: „Jen žádný strášek, myladymeššúrs! Nemusíte se už ničeho obávat!“ V německém originále odpovídá uvedenému výrazu podoba Mesch’schurs, překladatel tedy nejspíš chtěl českému čtenáři co nejvíce přiblížit zvukovou podobu tohoto oslovení. A co přesně toto slovo označuje? Jedná se o záměrnou zkomoleninu francouzského oslovení messieurs, tedy ‚pánové‘.

 

kd 

Více zde

Další ocenění knihy Petra Čorneje Jan Žižka

Již několikrát oceněná monografie Jan Žižka autora Petra Čorneje získala další významnou cenu – Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu na rok 2019, kterou společně uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Publikace je jedním z výsledků projektu, na jehož řešení se podílelo oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Profesoru Čornejovi srdečně gratulujeme.

23. 9. 2020

Vesmír: Hnědý jako čokoláda aneb Slovníkové definice barev

Jak ve všeobecném slovníku co nejlépe definovat, co je bílá, červená nebo zelená? Obvykle se užívá odkazu na mimojazykovou skutečnost, například modrá barva se přirovnává k čisté obloze či květům pomněnek. Více se můžete dočíst v jazykovém sloupku Michaely Liškové, který byl uveřejněn v časopise Vesmír (2020/9), pod tímto odkazem.

 

9. 9. 2020

Cena Magnesia Litera pro monografii Jan Žižka

Životopisná monografie Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka od Petra Čorneje, která vznikla v rámci grantového projektu spoluřešeného oddělením vývoje jazyka ÚJČ, se stala knihou roku, hlavním vítězem 19. ročníku knižních cen Magnesia Litera. Publikace, která představuje nejslavnějšího českého vojevůdce na pozadí barvitého dějinného panoramatu, také získala cenu Litera za naučnou literaturu. Autorovi srdečně blahopřejeme.

1. 9. 2020

Diskuse o současných neologismech

Zveme vás na panelovou diskusi o současných neologismech, která se uskuteční ve středu 9. 9. 2020 od 14 do 15 hodin. Jan Lazar (FF OU, Ostrava), Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR, Praha), Alena Podhorná-Polická (FF MU, Brno) a Martin Kavka (Čeština 2.0, Praha) se budou zabývat vybranými neologicko-neografickými otázkami, jako je vliv koronavirové pandemie na českou a francouzskou slovní zásobu, difúze identitárních neologismů nebo různé typy lexikonů nových slov. Místo konání: sál č. 205, Národní 3, Praha 1. Kapacita: 30 osob.

31. 8. 2020

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 3) zkoumá Aleš Bičan rozdíly ve fonologické struktuře domácích a cizích slov v české slovní zásobě. Martin Havlík se zabývá výslovností anglické spřežky th v češtině. Kompletní obsah čísla, které v neposlední řadě připomíná letošní jubilea dvou významných osobností ÚJČ, Ludmily Uhlířové a Jiřího Krause, naleznete zde.

26. 8. 2020

Živa: Co si počít se stádem šneků?

Inspirací pro téma jazykového sloupku Anny Černé byl poradenský dotaz: „Při procházce jsme na lesní cestě uviděli asi 30 šneků. Jediné, co mě v té chvíli napadlo, bylo stádo šneků. Ale jak jinak?“ Do větších či menších skupin se sdružují hlavně jiná zvířata – ať už jde o savce, ptáky, ryby, či hmyz. Jak je označujeme? O výrazech hejno, stádo, houf, tlupa, roj, kolonie si můžete přečíst ve čtvrtém čísle Živy.

19. 8. 2020

Archív aktualit