Na co se nás ptáte

Dotaz:
Ráda bych pochopila rozdíl v použití sloves nechat něco udělat a dát ně co udělat apod. Na vašich stránkách jsem jej nezaznamenala nebo přehlédla. Můžete mi prosím pomoci?

 

Odpověď:
Obě slovesa mají mnoho významů, ale ve významu ‚přikázat nebo zařídit, postarat se, aby někdo něco vykonal; způsobit, že někdo musí něco vykonat‘ se v běžném úzu výrazy  nechat dát objevují často jako synonymní (např. nechat/dát (si) ušít oblek, dát/nechat někoho předvést; dát/nechat prostřít (stůl) apod.). Slovníky za neutrální spisovné sloveso považují v těchto spojeních pouze sloveso dát. Sloveso nechat se dnes v těchto větách považuje za hovorové – tedy stále ještě za součást spisovné vrstvy, ale vhodné spíše pro mluvený, méně formální projev, nikoli už za neutrální (viz Slovník spisovné češtiny). Ještě Slovník spisovného jazyka českého ze 60. let považuje spojení typu nechat (si) ušít oblek za zcela nespisovné a jako jediné spisovné sloveso uvádí dát: dát (si) ušít oblek. Sloveso nechat v tomto významu se do češtiny dostalo vlivem němčiny (nechat udělat = machen lassen), a proto bylo dříve odmítáno jako germanismus. Např. Nakladatelství nechalo přeložit knihu: V češtině to může být hovorová (dříve přímo nespisovná) varianta věty Nakladatelství dalo přeložit knihu nebo to může znamenat (a v neutrální spisovné vrstvě češtiny je to jediná možnost), že někdo chce knihu přeložit a nakladatelství mu v tom nebrání, nechá ho překládat. Pokud však samo zadá překlad, pak knihu dá přeložit.
Více zde

Provoz jazykové poradny bude 15. 11. omezen

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve čtvrtek 15. listopadu mimořádně zkrácen, na dotazy budeme odpovídat pouze do 12 hodin. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.
 

13. 11. 2018

Úspěch ÚJČ ve veřejné soutěži Technologické agentury ČR

V první desítce nejúspěšnějších projektů se ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu umístily hned dva projekty, na kterých se bude v roli spoluřešitele podílet Ústav pro jazyk český AV ČR. Jsou to projekty Lexikálně-sémantická databáze češtiny (hlavním uchazečem je Univerzita Karlova) a Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavním uchazečem je Masarykova univerzita). Úspěšným žadatelům gratulujeme.

8. 11. 2018

Týden vědy a techniky AV ČR 2018

Osmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se bude konat ve dnech 5.–11. 11. 2018. Jeho hlavním tématem je 100 let založení Československé republiky. Do bohatého programu festivalu se tradičně zapojí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům i široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program TVT 2018 naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

6. 11. 2018

Vesmír: Jak vejděříte?

Otázky Jak se máte? Jak se vede? patří k základním frázím společenské konverzace, a proto také k prvním obratům, které se učíme při osvojování cizího jazyka. Znáte však české nářeční Jak vejděříte? Nad významem tohoto obratu i nad významem slovesa vejděřit a dalších souvisejících výrazů se zamýšlí Veronika Vodrážková v jazykovém sloupku v časopise Vesmír (11/2018). Více se dočtete zde.

6. 11. 2018

Odešla doktorka Běla Poštolková

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let zemřela PhDr. Běla Poštolková, CSc., (16. března 1932 – 31. října 2018) lingvistka, bohemistka, lexikografka, specialistka na zpracování a výklad terminologické složky slovní zásoby, která působila v Ústavu pro jazyk český téměř třicet let, od roku 1962.

6. 11. 2018

Pozvánka na odborný seminář

Ve čtvrtek 22. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR Soukromá písemná komunikace. Mezi dalšími příspěvky zazní i přednáška O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka, kterou připravili František Martínek a Martina Rybová. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě 3, č. 206, 2. p. Celý program semináře naleznete zde.

5. 11. 2018

Archív aktualit