Na co se nás ptáte

Dotaz:
Vážení, prosím o radu kde patří, případně nepatří mezera při psaní názvu následující kyseliny: kyselina 2- hydroxy 4- methyl- thiomáselná (hydroxyanalog methioninu).


Odpověď:
Správně se zapisuje: kyselina 2-hydroxy-4-(methylthio)máselná nebo zcela přesně podle IUPAC nomenklatury: kyselina 2-hydroxy-4-(methylthio)butanová (vzorec: CH3-S-CH2-CH2-CH(OH)-COOH).
Vysvětlení: základem je kyselina máselná (alias butanová: CH3-CH2-CH2-COOH). Ta je v poloze 2 (počítáno od karboxylové skupiny COOH) substituována hydroxylem – to je v názvu reflektováno předponou 2-hydroxy – a v poloze 4 má místo jednoho z vodíků navázanou skupinu CH3-S- nazývanou methylthio. Aby bylo jasné, že se jedná o substituent methylthio, dává se celý jeho název do závorek; bez nich by to totiž mohl být derivát kyseliny thiomáselné, která má v karboxylu místo jednoho kyslíku síru (COSH místo COOH).

Více zde

Živa: Sýček, sýc, kulich

Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně kampaň nazvanou Pták roku, s cílem upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Nositelem letošního titulu pták roku je sýček obecný. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/2) se zaměřuje na etymologii výrazů sýček, sýc, motivaci přeneseného významu slova sýček a slovesa sýčkovat (sejčkovat) i na příjmení související s touto sovou.

25. 4. 2018

Jazyková poradna bude 30. 4. a 7. 5. mimo provoz

Upozorňujeme, že telefonická jazyková poradna bude v pondělí 30. 4. a rovněž o týden později, 7. 5., mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

23. 4. 2018

Blíží se 2. ostravské onomastické setkání

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR vás srdečně zvou na 2. ostravské onomastické setkání, které koná v Ostravě 23.–25. dubna 2018. Jednání bude probíhat v anglickém jazyce. Program konference a další informace naleznete zde.

20. 4. 2018

Pracovník / pracovnice v oddělení vědeckých informací

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., přijme na dohodu o provedení práce (po dobu sedmi měsíců) pracovníka/pracovnici na zpracování čárových kódů v knihovně oddělení vědeckých informací. Práce je vhodná i pro vysokoškolské studenty. Více informací a kontakty naleznete zde.

19. 4. 2018

Jazyková poradna bude 18. 4. v provozu jen dopoledne

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve středu 18. dubna mimořádně zkrácen pouze na dopolední hodiny. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

12. 4. 2018

Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.

12. 4. 2018

Archív aktualit