Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěl bych vás požádat, pokud to bude možné, o výklad níže uvedeného slova, které je uvedeno v textu nálezu Ústavního soudu ČR. Pokoušel jsem se přesný výklad tohoto slova objevit na internetu, ale marně. Jedná se o slovo „mezující“. Ústavní soud toto slovo požívá ve spojení „mezující soused“ a „mezující pozemek“. Za výklad vám předem děkuji.


Odpověď:

Sloveso mezovat má doklady již ze staré češtiny – v dnešní době je však chápeme jako značně zastaralé. Poslední slovník, který je zachycuje, je Slovník spisovného jazyka českého, který je definuje jako ‚mít společné meze, sousedit, hraničit‘. Tvar mezující bychom tedy mohli přeložit jako ‚mající společné hranice‘ – mezující pozemek je jinými slovy pozemek, který má společné hranice s daným pozemkem (pozemkem, o kterém je řeč); mezující soused je pak majitelem (resp. správcem, pronajímatelem atp.) takového pozemku.

Více zde

Konference: Propria a apelativa – aktuální otázky

Ve dnech 24.–26. 4. se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (M. Rettigové 4, Praha 1) koná konference Propria a apelativa – aktuální otázky, jejímž spolupořadatelem je ÚJČ. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Program je k dispozici zde.

22. 4. 2017

Vesmír: Krátce o známých i neznámých názvech minerálů

Zuzana Děngeová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/4) věnuje pojmenovávání minerálů. V textu se autorka zaměřila na minerál achát a jeho ekvivalentní pojmenování bezdrak, uváděné Janem Svatoplukem Preslem v Nerostopise z roku 1837. Jakými pojmenovacími postupy byly tyto názvy utvořeny, se můžete dočíst zde.

19. 4. 2017

Naše řeč vstoupila do stého ročníku s novou obálkou

První číslo jubilejního stého ročníku časopisu Naše řeč má nový vzhled obálky. Pavel Machač v něm analyzuje počet kmitů českého r, Vojtěch Veselý zkoumá možnosti dvojnásobné prefixace a Michalea Lišková představuje pojetí uvádění příkladů v Akademickém slovníku současné češtiny. Více o novém čísle najdete zde.

31. 3. 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V prvním letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 1) rozebírá Václava Kettnerová komplexní predikáty typu „mít právo“, „dát radu“ apod. Ľubomír Plesník představuje narativní analýzu staroindického příběhového souboru. Jana Hoffmannová a Jiří Zeman se v přehledovém článku zabývají dosavadními výzkumy syntaxe mluvené češtiny. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 3. 2017

Vesmír: Brufenujete?

Magdalena Kroupová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/3) věnuje slovesům odvozeným od názvů obchodních značek. Co mají společného například slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat se můžete dočíst zde.

15. 3. 2017

Přednáška: Nepublikova(tel)né postřehy

Na přednášce Nepublikova(tel)né postřehy, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Jan Králík zvažovat, odkud a kam (asi) kráčí kvantitativní lingvistika, neboť primární zjištění spíše jen ilustrují, sekundární zjištění se obtížně interpretují. Přednáška se koná ve čtvrtek 23. 3. od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

15. 3. 2017

Archív aktualit