Soudní znalectví – osobní jména

 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je subjekt zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, který dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Má pravomoc vystavovat znalecké posudky v oboru školství a kultura s rozsahem znaleckého oprávnění jazykověda – ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů. Tato činnost se provádí v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
Znalecké posudky se vyhotovují pouze písemně a zasílají se doporučeným dopisem (nikoliv e-mailem nebo telefonicky), proto žadatele prosíme o sdělení poštovní adresy. Pro eventuální upřesnění dotazu a případné konzultace s tazateli prosíme i o sdělení jejich telefonního čísla. Teprve poté se budeme moci žádostí zabývat.
 
Vydání posudku je vždy zpoplatněno, ceny se v současnosti – v závislosti na náročnosti zpracování posudku – obvykle pohybují mezi 600 a 1100 Kč; k této částce je třeba připočítat DPH a poštovné. Posudek bude žadateli zaslán doporučeně po zaplacení zálohové faktury, kterou obdrží e-mailem.
 
Upozorňujeme, že pokud dojdeme k závěru, že naše zákony pozitivní vyřízení žádosti neumožňují, bude znalecký posudek negativní.
 
Kontakty:
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
oddělení onomastiky
Valentinská 1
116 46  Praha 1
tel.: 225 391 466-467
e-mail: soudniznalectvi at ujc.cas.cz