Soudní znalectví – osobní jména

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je subjekt zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, který dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Má pravomoc vystavovat znalecké posudky v oboru školství a kultura s rozsahem znaleckého oprávnění jazykověda – ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů. Tato činnost se provádí v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Informace o vystavování znaleckých posudků a příslušné podmínky najdete zde: soudniznalectvi.ujc.cas.cz