Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Vstup do slovníku je zde:
 

 

Elektronický Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku zpracovává pomístní jména (anoikonyma, mikrotoponyma) z území historické Moravy a české části Slezska shromážděná celonárodní sběrovou akcí v letech 1965–1986.

 
Pomístní jména jsou názvy neobydlených, v krajině pevně fixovaných objektů. Slovník tak analyzuje především názvy pozemků (pozemková jména), vodních toků (hydronyma), útvarů vertikálního členění zemského povrchu (oronyma), komunikací (hodonyma) a významných orientačních bodů a objektů (skály, osamělé kameny, stromy, boží muka, kapličky, křížky apod.). Do slovníku jsou zařazeny také názvy místních částí (byl jim věnován samostatný oddíl soupisové ankety) a některých ulic; mnohé z nich bývají pokračováním původního pomístního jména, mnohé nesou názvy původních zaniklých obcí, osad a samot.
 
Od roku 2014 je projekt postupně zpřístupňován na internetu. Tvůrcem a provozovatelem je dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.