Fonologické korpusy češtiny

 

Na stránky vstoupíte zde:

 

 Fonologické korpusy

http://www.ujc.cas.cz/phword

  

 

Fonologické korpusy češtiny se skládají ze dvou částí, fonologického lexikálního korpusu a fonologického textového korpusu. První z nich je fonologicky a foneticky transkribovanou a anotovanou databází slovní zásoby současné češtiny. Hlavní korpus obsahuje více než 275 000 lexikálních položek zaznamenaných v hlavních slovnících češtiny a je doplněn několika menšími korpusy mapujícími propriální slovní zásobu. Textový korpus je fonologicky a foneticky transkribovaným přepisem 67 textů obsahujících více než 3,2 milionů slov.

 

 

Součástí webové stránky je kompletní kvantitativní fonologická analýza obou korpusů (frekvence fonémů, kombinací fonémů, slabičných typů atd.).