Akademický slovník současné češtiny

Vyhledávat v Akademickém slovníku současné češtiny můžete zde:

 

Akademický slovník současné češtiny poc

 

 

www.slovnikcestiny.cz/web/index.php

 

Nový výkladový slovník současné češtiny vzniká v oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ od r. 2012. Jde o slovník středního rozsahu s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho úkolem je zachytit slovní zásobu současné češtiny, a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a  polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Slovník se svým rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu slov, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití slova, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností slova. Součástí všestranného popisu lexikálních jednotek je i podání jejich stylistické charakteristiky, informace o jejich původu a o výslovnosti.

 

Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Jako první, ve verzi před recenzním řízením, jsou zveřejněna hesla písmene A.
Projekt nového výkladového slovníku češtiny získal pro léta 2013–2016 podporu Ministerstva kultury ČR z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – grantový projekt Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny.