Akademický slovník současné češtiny

Vyhledávat v Akademickém slovníku současné češtiny můžete zde:

 

Akademický slovník současné češtiny poc

 

 

www.slovnikcestiny.cz/web/index.php

 

Nový výkladový slovník současné češtiny vzniká v oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ od r. 2012. Jde o slovník středního rozsahu s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho úkolem je zachytit slovní zásobu současné češtiny, a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Slovník se svým rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu slov, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití slova, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností slova. Součástí všestranného popisu lexikálních jednotek je i podání jejich stylistické charakteristiky, informace o jejich původu a o výslovnosti.

 

Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Jako první byla zveřejněna hesla s náslovím A.

 

Redakční kruh Akademického slovníku současné češtiny
Redakční kruh ASSČ vznikl roku 2018. Jeho posláním je konzultovat s redaktory slovníku úpravy koncepčních zásad i řešení obtížných otázek při zpracovávání konkrétních hesel, inspirovat k novým lexikografickým řešením a celkově přispívat ke kvalitě zpracování Akademického slovníku současné češtiny.

 

Složení:
Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.
PhDr. Jan Nejedlý, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc., dr. h. c.