Zajímavé dotazy

Dotaz:

Narazila jsem na větu Komunikoval přes internet anebo mobilním telefonem. Pokud chceme vyjádřit prostředek, kterým komunikujeme, měli bychom použít sedmý pád bez předložky (komunikovat něčím) nebo předložku přes plus čtvrtý pád (komunikovat přes něco)? Lze použít vazbu komunikovat prostřednictvím něčeho?


Odpověď:

Výkladové slovníky ani Internetová jazyková příručka neuvádějí, jakou vazbu bychom měli se slovesem komunikovat použít v případě, že chceme vyjádřit prostředek komunikace. Stejně tak tato informace chybí i ve valenčních slovnících. Vzhledem k tomu, že žádná vazba není oficiálně kodifikována, odvíjí se volba konkrétních jazykových prostředků od míry zaužívanosti, přičemž vnímání vhodnosti může být subjektivní. Konkrétně u mobilního telefonu i internetu převažuje v úzu vazba komunikovat přes mobil/internet. U mobilního telefonu jsou však frekventované též vazby komunikovat mobilním telefonemprostřednictvím mobilního telefonu. Naopak u internetu je vazba se sedmým pádem velice řídká, a proto bychom ji nedoporučovali, jako alternativu však lze připustit vazbu komunikovat prostřednictvím internetu, a dokonce též komunikovat po internetu. Prostředek komunikace lze vedle zmíněných způsobů někdy vyjádřit též příslovečně. V případě, že užijeme telefon, komunikujeme nejčastěji telefonicky. Toto vyjádření však u předchozích prostředků užít nelze.


bm  

Více zde

Z Jazykovědných aktualit

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete recenzi Jana Křivana na knihu D. Geeraertse Teorie lexikální sémantiky, dále drobnost Kamily Smejkalové o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu a drobnost Michaely Liškové a Martina Šemelíka věnovanou slovníkovým heslům majícím spojitost s aktuální pandemií. V rubrice Kronika Janě Hoffmannové k narozeninám gratuluje Petr Mareš a Františku Štíchovi Miloslav Vondráček; informaci o online přednáškách Jazykovědného sdružení napsala Lucie Jílková. Celý časopis si můžete přečíst zde.

8. 1. 2021

Vyšla kniha Korunovační řád Karla IV.

Monografie Korunovační řád Karla IV. (Martina Jamborová (ed.), Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek), kterou vydalo nakladatelství Scriptorium, předkládá kritické vydání stejnojmenného textu na základě všech osmi dochovaných českých rukopisných pramenů. Dále obsahuje pět odborných statí, jež zasazují editované dílo do historického kontextu, zabývají se dochováním a datací jednotlivých rukopisů, věnují se výtvarné výzdobě řádu, charakterizují jazyk staročeského překladu a analyzují vztah českého znění k latinské předloze.

4. 1. 2021

Živa: Koalice s jepičákem

Poradenské dotazy na to, zda je možné užívat slovo jepičák a zda v češtině existuje jednoslovné pojmenování pro samici koaly, se staly inspirací pro téma jazykového koutku Anny Černé v poslední letošní Živě (6/2020). Přestože se přechylování týká především názvů osob a výrazně méně často zvířat, je příspěvek zaměřený právě na možnosti, jak rozlišujeme pohlaví v zoologických názvech.

17. 12. 2020

Vyšla Naše řeč 5/2020

V poslední letošní Naší řeči Martin Beneš prozkoumává vztah jazykových pravidel v myslích lidí a jejich popisů v kodifikaci, Eva Lehečková a Jiří Januška porovnávají konstrukce typu okoupat se neokoupu v jazycích středoevropského prostoru a Barbora Štěpánková rozebírá zachycování pragmatické složky významu slov označujících etnickou nebo rasovou příslušnost. Číslo doplňují dvě recenze, jedna zpráva a drobnost Barbory Martinkovičové o tom, kolikaletý je vlastně mezi dvouletým a tříletým. Celý obsah najdete zde.

15. 12. 2020

Aktuální informace k soudnímu znalectví

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je od 1. 1. 2021 nucen do odvolání přerušit přijímání žádostí o vystavení znaleckých posudků ověřujících podoby jmen a příjmení. Důvodem je nutný přechod na nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinný od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti dosud (ke 2. 12. 2020) nezveřejnilo potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy, není bohužel reálné včas uskutečnit všechny nutné změny, které nové právní normy vyžadují. Omlouváme se za případné komplikace.

15. 12. 2020

Přerušení telefonického provozu jazykové poradny v závěru roku

Upozorňujeme, že v tomto roce bude jazyková poradna odpovídat na dotazy naposledy v úterý 22. 12. Poté bude poradna opět v běžném režimu až od pondělí 4. 1. 2021. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké vánoční svátky.

15. 12. 2020

Archív aktualit