Zajímavé dotazy

Dotaz:
Novým ukrajinským prezidentem se stal Volodymyr Zelenskyj. Jak se jeho jméno skloňuje a proč se křestní jméno nepíše Vladimír?

 

Odpověď:

Cyrilský znak и v ukrajinském jméně Володи́мир Зеле́нський transkribujeme podle transkripčních tabulek (ty najdeme např. v tzv. akademické verzi Pravidel českého pravopisu) do češtiny jako y; stejný ruský cyrilský znak и se však přepisuje jako i. Přepis Volodymyr Zelenskyj respektuje ukrajinštinu, pokud bychom jméno přepisovali z ruštiny, psali bychom Vladimir Zelenskij (ruská podoba jména je krátce Vladimir, odpovídající česká varianta se píše s í: Vladimír).


Mužská osobní jména slovanského původu zakončená na -oj, -ij, -yj mají formu přídavného jména, a proto se skloňují podle vzoru přídavných jmen „mladý“, např. Tolstoj, DostojevskijTolstého, Dostojevského; Tolstému, Dostojevskému… Příjmení Zelenskyj tedy bude mít ve 2. a 4. p tvar Zelenského, 3. p. je Zelenskému, 6. p. Zelenském, 7. p. Zelenským.


Podoby *Zelenskyje (zvolení Zelenskyje) nebo *Zelenskyho (pro Zelenskyho bude důležité…), které se občas v některých textech objeví, nejsou správné.


 

Více zde

Pozvánka na Veletrh vědy

Zveme vás na pátý ročník Veletrhu vědy, který se koná 6.–8. června v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Mezi vystavovateli se představí i Ústav pro jazyk český AV ČR, který v hale č. 3 návštěvníky seznámí s činností oddělení jazykové kultury a oddělení současné lexikologie a lexikografie. Podrobné informace o expozici naleznete zde.

22. 5. 2019

Přednáška o jazykovém poradenství

Barbora Martinkovičová (oddělení jazykové kultury) vystoupí 20. května v Českém centru Mnichov. Ve své přednášce nazvané O jazykové poradně a dalších zdrojích informací o českém jazyce se vedle problematiky jazykového poradenství zaměří na představení jazykových příruček a dalších zdrojů, z nichž je možné získávat informace o českém jazyce. Účastníci akce si ve workshopové části budou moci na vlastní kůži vyzkoušet roli poradenského pracovníka. Přednáška s workshopem jsou určeny studentům jazykových kurzů v Českém centru Mnichov.

14. 5. 2019

Akademická příručka českého jazyka podruhé

V nakladatelství Academia vyšlo druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Knihu edičně připravily Markéta Pravdová a Ivana Svobodová. Podkladem druhého vydání se opět stala výkladová část Internetové jazykové příručky, která byla spuštěna v dubnu 2008 a od té doby je neustále upravována a rozšiřována. Nově byly do knihy zařazeny například kapitoly o výslovnosti a přechylování.

13. 5. 2019

Dvojčíslo Naší řeči o lexikografii

Právě vyšlo dvojčíslo časopisu Naše řeč věnované metalexikografii. Mezi deseti články najdete texty, které se zabývají úskalími výkladu významu konkrétních slov, orientovaností na uživatele slovníků, otázkami přípravy slovníků starších vývojových etap češtiny nebo dalšími tématy, jako jsou propria, terminologie, excerpce neologismů nebo vztah jedno- a vícejazyčné lexikografie. Číslo doplňují mj. tři důkladné recenze Kapitol z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Obsah celého čísla je k dispozici zde.

9. 5. 2019

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Na konci března vyšlo první letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 1). John D. Bengtson se v něm věnuje hypotetické příbuznosti mezi baskičtinou a severokavkazskými jazyky, Michal Místecký, Radek Čech a Petr Plecháč píší o hledání jednotky libozvučnosti pomocí matematických modelů a Martin Šemelík s Michaelou Liškovou popisují úskalí lexikografického zpracování tabuových slov. Celý obsah čísla naleznete zde.

7. 5. 2019

Vyšel výbor z díla Světly Čmejrkové

Nakladatelství Lidové noviny právě vydalo knihu Jazyk a dialog. Za sjednocující koncept tohoto výboru z díla Světly Čmejrkové lze pokládat dialog a dialogičnost. V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované teoretické reflexi této problematiky, ale také tématům nejaktuálnějším, jako je jazyk, styl, dialog v současných médiích, reklamě, elektronické komunikaci, v textech vědeckých či uměleckých (L. Vaculík, M. Urban); problematika genderová; nebo sociolingvistický pohled na dorozumívání s Ukrajinci či volyňskými Čechy.

 

6. 5. 2019

Archív aktualit