Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosím o vyjádření ke slovu manažering: Je spisovné, vhodné atd. v oficiálním projevu? Vadí mi česká hláska ž a cizí koncovka ing.

 
Odpověď:
Toto slovo obsahuje příručka Nová slova v češtině - slovník neologizmů prozatím jen v původní podobě managering a uvádí, že se občas objevuje i v počeštěné podobě manažerink. Jde ovšem o slovník výskytový, nikoli normativní, protože u nově pronikajících slov většinou ani nelze mluvit o správnosti, či nesprávnosti, ale spíše o různé míře počeštění. A to je právě případ, slova, na které se ptáte.
Podstatné jméno manažer je už zcela počeštěné (i výslovnost je odlišná od angličtiny: nečteme [menedžr], ale [manažer]), a patrně proto se tato pravopisná podoba dostala i do slova odvozeného. Uživatelé však samotné slovo zakončené na -ing jako zcela počeštěné nevnímají. Pravopis tohoto typu přejatých anglických slov není totiž přímočarý. Neznamená to, že každé -ing po přejetí do češtiny automaticky směřuje k počeštěnému -ink. Podle analýzy jazykového korpusu se zdá, že -ink se prosazuje především u vrstvy slov, která se do češtiny dostala ještě před rokem 1989 nebo krátce potom (trénink, smokink, dispečink apod.), u některých jsou dublety (puding i pudink, briefing i brífink).
V současné době tendence po počešťování u těchto forem upadá. To se ukazuje i na příkladu slova managering: Na internetovém vyhledávači Morfeo jsme nalezli pro podobu manažering 86 výskytů, pro podobu manažerink pouze 2 výskyty a pro původní podobu managering 219 výskytů. Zatím se tedy zdá, že v úzu k počeštění opravdu dochází, a proto bychom se z výše uvedených důvodů nebránili ani podobě původní (managering), ani částečně počeštěné (manažering), která se nám jeví jako progresivnější, mimo jiné i díky už zmíněné výslovnosti [manažerink], nikoli [menedžering]. Zcela počeštěná podoba manažerink se zjevně v úzu neujala a i my bychom dali raději přednost podobám managering i manažering.
Více zde

Živa: Sýček, sýc, kulich

Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně kampaň nazvanou Pták roku, s cílem upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Nositelem letošního titulu pták roku je sýček obecný. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/2) se zaměřuje na etymologii výrazů sýček, sýc, motivaci přeneseného významu slova sýček a slovesa sýčkovat (sejčkovat) i na příjmení související s touto sovou.

25. 4. 2018

Jazyková poradna bude 30. 4. a 7. 5. mimo provoz

Upozorňujeme, že telefonická jazyková poradna bude v pondělí 30. 4. a rovněž o týden později, 7. 5., mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

23. 4. 2018

Blíží se 2. ostravské onomastické setkání

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Výzkumné centrum historické geografie Historického ústavu AV ČR a Ústav pro jazyk český AV ČR vás srdečně zvou na 2. ostravské onomastické setkání, které koná v Ostravě 23.–25. dubna 2018. Jednání bude probíhat v anglickém jazyce. Program konference a další informace naleznete zde.

20. 4. 2018

Pracovník / pracovnice v oddělení vědeckých informací

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., přijme na dohodu o provedení práce (po dobu sedmi měsíců) pracovníka/pracovnici na zpracování čárových kódů v knihovně oddělení vědeckých informací. Práce je vhodná i pro vysokoškolské studenty. Více informací a kontakty naleznete zde.

19. 4. 2018

Jazyková poradna bude 18. 4. v provozu jen dopoledne

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve středu 18. dubna mimořádně zkrácen pouze na dopolední hodiny. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

12. 4. 2018

Mezi textologií a muzikologií: nová zjištění o Šubarově kancionálu

V časopise Hudební věda (roč. 55, 2018, č. 1) vydávaném Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR vyšla studie Veroniky Vytlačilové Kancionál Valentina Šubara Lanškrounského. Autorka v ní navrhuje opravu datací a popisů dochovaných tisků Šubarova kancionálu, upozorňuje na zásadní odlišnosti mezi vydáními a upřesňuje či opravuje některé informace uváděné v dnešní odborné literatuře a internetových databázích.

12. 4. 2018

Archív aktualit