Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jaký je etymologický původ slova doprava? Liší se podle významu, tedy zda označuje ‚řízený pohyb dopravních prostředků, přemisťování na větší vzdálenosti‘ nebo ‚na pravou stranu‘? V etymologických slovnících jsem tuto informaci nenašel.

 

Odpověď:

Původ slova doprava můžeme hledat již v praslovanštině, podstatné jméno s příslovcem spolu přitom z historického hlediska souvisejí. Obě totiž vycházejí z praslovanského výrazu *pravƂ. Z něj vzniklo přídavné jméno pravý, které má též význam ‚správný‘. Na jedné straně pak bylo odvozeno sloveso *praviti, mající význam ‚spravovat, řídit‘, vlastně ‚dělat správné, vést správným směrem‘, od něhož byla vytvořena mnohá předponová slovesa se základem -pravit, např. vypravit, spravit, zpravit, opravitdopravit (od něj poté doprava). Na druhé straně označuje pravou, správnou stranu – to proto, že většina lidí používá pravou ruku k hlavním činnostem. Zmíněná správnost se tedy historicky zrcadlí v obou významech slova doprava.


Etymologické slovníky tuto informaci obsahují, je však nutno hledat nikoliv pod písmenem D, ale P, jímž začíná základ slov (do- je předpona). U Rejzka ji tak nalezneme pod -pravit, u Kopečného a Holuba pod praviti a u Machka pod přídavným jménem pravý, od něhož bylo (-)pravit odvozeno.

bm

Více zde

Pozvánka na odborný seminář

Ve čtvrtek 21. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR s názvem Jazyk, text, dialog. Akce je pořádána k uctění památky prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc., a PhDr. Světly Čmejrkové, DrSc. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě č. 3, místnost č. 206 ve 2. poschodí. Celý program semináře naleznete zde.

5. 11. 2019

Prodloužení lhůty pro zasílání abstraktů

Organizační výbor Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice oznámil prodloužení lhůty pro zasílání abstraktů a návrhů panelů do konce listopadu 2019. Více informací naleznete zde.

5. 11. 2019

100 let od narození prof. Františka Daneše

V letošním roce si připomínáme sto let od narození významného českého jazykovědce prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. František Daneš (1919–2015) patřil k osobnostem, které zanechaly v oboru hlubokou a trvalou stopu. Byl průkopníkem fonologického výzkumu české věty, tvůrcem originální syntaktické teorie a vůdčí osobností výzkumu české skladby, pionýrem české sociolingvistiky i textové lingvistiky. Celý svůj život pracoval v Ústavu pro jazyk český, v letech 1965–1970 a 1990–1994 jako jeho ředitel.

31. 10. 2019

Živa: O rozmanitosti v jazyce

Zastřešujícím pojmem monotematického čísla Živy je biodiverzita, je jí proto věnován i jazykový koutek Anny Černé. Autorka sleduje „zabydlování“ tohoto poměrně mladého slova s latinskými kořeny v českém prostředí, konkurenci termínů rozmanitostdiverzita i spojitost s vojenským výrazem diverze. Zmíněn je i prefixoid bio- a je připojeno také pravopisné doporučení, proč psát biočočka, ale bio červená čočka.

31. 10. 2019

Týden vědy a techniky AV ČR 2019

V týdnu od 11. do 17. listopadu 2019 se uskuteční již devatenáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce i Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, seminář či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Informace o připravovaných akcích Ústavu pro jazyk český AV ČR naleznete zde.

29. 10. 2019

Vyšel časopis Acta onomastica 2/2019

Letošní druhé číslo časopisu Acta onomastica přináší osm studií, mimo jiné stať Žanety Dvořákové Zákonné předpisy omezující volbu rodných jmen českých a moravských Židů. Dále v čísle nalezneme dva příspěvky v rubrice Diskuse: Petr Nejedlý se ve své polemice vrací k článku Markéty Maturové v Jazykovědných aktualitách a Libuše Olivová-Nezbedová se zamýšlí nad klasifikací člověkem vyšlechtěných odrůd rostlin. Úplný obsah čísla najdete zde.

22. 10. 2019

Archív aktualit