Na co se nás ptáte

Dotaz:
V poslední době se můžeme v médiích často setkat s termínem šrotovné. Jak se díváte na ten termín z lingvistického hlediska? Vzpomínám si na „pastelkovné“ nebo „Julínkovné“, můžete tento typ výrazů nějak přiblížit?


Odpověď:
Proti termínu šrotovné nelze z jazykového hlediska nic namítat, je utvořen systémově, v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, přípona, kterou je tento typ výrazů odvozen (-(ov)né), je navíc velmi produktivní. Slouží k odvozování názvů poplatků od substantiv všech tří rodů: stočné, odlučné, skladné, vodné, jízdné, školné, vstupné, hovorné, kapesné, bolestné, mýtné, stravné, výživné, půjčovné, výchovné, cestovné, poštovné, nálezné, nocležné… Šmilauer v Novočeském tvoření slov vymezuje tento velmi produktivní slovotvorný typ vůči typům dnes již neproduktivním, pomocí přípony -ek: poplatek, desátek, výměnek a archaické cizí přípony -áles: sobotáles.

K jazykové motivaci volby právě tohoto odvozovacího prostředku bohužel všechny dostupné prameny mlčí, dobrat se zdrojové sémantiky gramatických tvarů je ostatně obecně velmi nesnadné.

 

Více zde

Výpadek Vokabuláře webového

Vokabulář webový je dočasně nedostupný; na vině je dosluhující hardware. Pracujeme na přenesení webové aplikace na nový server, což však vyžaduje nejdříve důkladné testování všech funkcí v novém prostředí. Předpokládáme, že začátkem příštího týdne bude Vokabulář webový opět běžet v nepřetržitém provozu. Omlouváme se za komplikace, které tento výpadek způsobil.

31. 8. 2016

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

30. 8. 2016

Video o výzkumu gestikulace v ÚJČ na YouTube

Akademie věd ČR natočila krátký videoklip o práci oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ v oblasti nonverbální komunikace. Petr Kaderka v něm hovoří o výzkumu gestikulace – o jejím podílu na gramatické struktuře v mluvené češtině a na konstruování smyslu toho, co chceme sdělit. Na klip se můžete podívat zde.

11. 8. 2016

Vyšlo nové číslo Naší řeči

Třetí letošní číslo časopisu Naše řeč právě vyšlo a obsahově je velice pestré. Vojtěch Veselý důkladně rozebírá vybrané významové druhy číslovek s ohledem na připravovaný Akademický slovník současné češtiny, Jana Nová představuje výsledky výzkumu vyjadřování posesivity na západě Čech a Lenka Procházková se věnuje změnám českých příjmení v kontaktu s prostředím amerického Chicaga. Nechybí samozřejmě ani recenze, drobnost a odpověď na dotaz adresovaný jazykové poradně.

Více najdete na webu Naší řeči. Výtisky lze zakoupit v knihkupectvích Academia nebo online v databázích CEEOL a EBSCO Central & Eastern European Academic Source.

10. 8. 2016

Pátý díl Českého jazykového atlasu se představuje v elektronické podobě

Dialektologické oddělení ÚJČ právě úspěšně dokončilo přípravu elektronické podoby pátého dílu šestisvazkového Českého jazykového atlasu. Nejobsažnější kapitola Hláskosloví postihuje starší a novější nářeční rozdíly v kvalitě a kvantitě samohlásek a dále souhláskové rozdíly jako vsouvání, zánik a přisouvání souhlásek a různé kvalitativní změny. Další kapitoly se věnují syntaxi, adverbiím a doplňkovému výzkumu ve městech. Specifikem atlasu jsou svazky izoglos v nářečích, sledující shodné nebo blízké průběhy hranic rozdílů u různých typů nářečních jevů. Vše si můžete prohlédnout zde.

4. 8. 2016

Vyšly dvě nové etymologické publikace

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvě nové knihy z produkce členů etymologického oddělení ÚJČ. Vít Boček a Petr Malčík zpracovali nově nalezené dopisy a další dokumenty z pozůstalosti Václava Machka. Studie v knize Perspectives of Slavonic Etymology (editované Vítem Bočkem a Bohumilem Vykypělem) se věnují teoretickým i praktickým aspektům výzkumu etymologie slovanských jazyků. Více najdete zdezde.

28. 7. 2016

Archív aktualit