Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosila bych o Vaše stanovisko ohledně slova pantofle. Slovník připouští pouze mužský rod. Jak mám skloňovat 2. a 3. pád množného čísla?

 
Odpověď:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost doporučuje skloňování podle vzoru „stroj“, příslušné tvary 2. a  3. osoby mn. č. by tedy byly: pantoflů, pantoflům. Tyto tvary se však v úzu vyskytují minimálně či vůbec, převládají zde tvary ženského rodu na -ím. Jak ve vědecky relevantních zdrojích, jako je např. Český národní korpus, tak i  v obecněji zaměřených zdrojích, jako jsou internetové vyhledávače, najdeme výrazně menšinové, či dokonce mizivé zastoupení 2. p. na a 3. p. na -ům. Tvary na , -ím jsou v přesvědčivé převaze, tvary podle ženských typů nejsou řídké ani v jednotném čísle, ačkoli se slovo pantofel užívá převážně pro pojmenování souboru jednotlivin a má v  úzu celkově převahu plurálových tvarů. Mluvíme-li o  pantoflech/pantoflích jako o jednotlivině, bývá to obvykle ve specifických případech typu zabil škvora pantoflem/pantoflí, házet pantoflem/pantoflí (lidový obyčej) apod. Je pravděpodobné, že právě převaha plurálových tvarů stojí za příklonem k ženskému skloňovacímu typu, srov. podobná „souborová“ jména jako fazole, berle či pomnožné housle apod.
Doporučujeme tedy zvažovat užití tvarů podle typu textu. V textech s vyššími kulturními a  společenskými ambicemi, v nichž se vyžaduje přísná spisovnost, se uplatní slovníkem doporučené tvary podle vzoru „stroj“. V ostatních typech textů lze užít tvary mužského i ženského rodu. Je zřejmé, že tvary ženského rodu nebudou většinou mluvčích považovány za pokleslé, nekultivované či nenoremní.
Více zde

Provoz jazykové poradny bude 15. 11. omezen

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve čtvrtek 15. listopadu mimořádně zkrácen, na dotazy budeme odpovídat pouze do 12 hodin. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.
 

13. 11. 2018

Úspěch ÚJČ ve veřejné soutěži Technologické agentury ČR

V první desítce nejúspěšnějších projektů se ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu umístily hned dva projekty, na kterých se bude v roli spoluřešitele podílet Ústav pro jazyk český AV ČR. Jsou to projekty Lexikálně-sémantická databáze češtiny (hlavním uchazečem je Univerzita Karlova) a Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavním uchazečem je Masarykova univerzita). Úspěšným žadatelům gratulujeme.

8. 11. 2018

Týden vědy a techniky AV ČR 2018

Osmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se bude konat ve dnech 5.–11. 11. 2018. Jeho hlavním tématem je 100 let založení Československé republiky. Do bohatého programu festivalu se tradičně zapojí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům i široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program TVT 2018 naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

6. 11. 2018

Vesmír: Jak vejděříte?

Otázky Jak se máte? Jak se vede? patří k základním frázím společenské konverzace, a proto také k prvním obratům, které se učíme při osvojování cizího jazyka. Znáte však české nářeční Jak vejděříte? Nad významem tohoto obratu i nad významem slovesa vejděřit a dalších souvisejících výrazů se zamýšlí Veronika Vodrážková v jazykovém sloupku v časopise Vesmír (11/2018). Více se dočtete zde.

6. 11. 2018

Odešla doktorka Běla Poštolková

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let zemřela PhDr. Běla Poštolková, CSc., (16. března 1932 – 31. října 2018) lingvistka, bohemistka, lexikografka, specialistka na zpracování a výklad terminologické složky slovní zásoby, která působila v Ústavu pro jazyk český téměř třicet let, od roku 1962.

6. 11. 2018

Pozvánka na odborný seminář

Ve čtvrtek 22. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR Soukromá písemná komunikace. Mezi dalšími příspěvky zazní i přednáška O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka, kterou připravili František Martínek a Martina Rybová. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě 3, č. 206, 2. p. Celý program semináře naleznete zde.

5. 11. 2018

Archív aktualit