Na co se nás ptáte

Dotaz:
Byl bych Vám velmi zavázán za názor na význam slova běhoun ve staré češtině. V roce 1684 při vyšetřování krádeže ovcí mají podezřelému mimo jiné položit tuto otázku: „a také vzdalyž nijakého běhauna ku prodeji má, a jemu dovoleno jest od vrchnosti takového prodati?“
V současné době běhoun je sele po odstavu ve výkrmu (do 30–45 kg), nebo prase do 3 měsíců stáří. Je možné, že v sedmnáctém století mohlo být jako běhoun označováno i odstavené jehně (na což spíše ukazují souvislosti případu)?

 
Odpověď:
Přímé potvrzení toho významu slova běhoun, na který se tážete, jsme v odborné literatuře bohužel nenašli (kontext, který uvádíte, však podle našeho názoru zcela průkazný není – je příliš stručný). Starší výkladové slovníky uvádějí několik významů, které se vztahují k pojmenování rychlých, anebo mladých zvířat. (Vedle toho má ovšem slovo běhoun ještě různé významy další.)
Například:
Jungmannův Slovník česko-německý, vydaný v letech 1835–1839, neuvádí sice význam „mladé odstavené prase“, ale zmiňuje tyto významy: 1. rychlý kůň; 2. mladý vůl, volče, junek; 3. sob – tento význam je uveden s otazníkem.
V Kottově Česko-německém slovníku (1878) jsou uvedeny dva významy: 1. rychlý kůň; 2. mladý vůl.
Naučný slovník zemědělský (1966) má již jen jediný význam: běhoun = mladé prase obého pohlaví určené buď k plemenitbě, anebo k výkrmu.
Slovník češtiny sedmnáctého století bohužel k dispozici není, ale je zřejmé, že slovo běhoun ve významech „mladé zvíře“ mělo ve starší době poněkud odlišný význam, než má dnes; ten se postupem doby specifikoval, až zůstal odborný význam dnešní.
Pro období staré češtiny (viz Vokabulář webový na internetové stránce ústavu) však, zdá se, význam „zvíře“ ještě doložen není – v lexikálním materiálu oddělení vývoje jazyka je slovo běhoun doloženo jen ve významu „tulák, běženec“.
Více zde

Přednáška: K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století

Na přednášce K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století na příkladu dopisů poddaných zbirožského panství, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Blanka Nedvědová zvažovat, co nám mohou prozradit dopisy poddaných. Čí slova čteme? Žadatelů, nebo písařů? Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 4. od 17:30 v místnosti č. 300 v budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Anotace přednášky je dostupná zde.

21. 3. 2018

Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete kromě dalších zajímavých příspěvků i text Elišky Zaepernickové a Martina Havlíka Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích. Autoři studie analyzují data z českých rozhovorů za pomoci kombinace metod interakční sociolingvistiky, konverzační analýzy a interakční analýzy prozodie. Uvedený text i celý obsah časopisu naleznete pod tímto odkazem.

20. 3. 2018

Věda kolem nás: Kouzla a čáry v českých nářečích

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná českému názvosloví spojenému s kouzelnickými a čarodějnickými praktikami a osobami tyto praktiky provozujícími. Autorka Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně čerpala zejména z Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jenž byl podkladem pro Český jazykový atlas, a z Archivu lidového jazyka, souboru cca 1,5 milionu excerpt, v současnosti digitalizovaných a průběžně doplňovaných o další materiály. Celý text je dostupný zde.

18. 3. 2018

Vesmír: Co mají společného vdolek a frgál?

Položíme-li někomu tuto otázku, odpověď bude ovlivněná tím, co si člověk pod slovy vdolekfrgál představí a z jakého regionu pochází. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2018/3) společně nahlédneme do kuchyně, kde se mohou připravovat různé druhy pečiva nebo pokrmu označované těmito výrazy. Více se dočtete zde.

9. 3. 2018

Elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Prostřednictvím Vokabuláře webového byla zveřejněna elektronická edice slovníku Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens, který na základě slovníku holandského učence Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans adaptoval, o českou jazykovou složku rozšířil a posléze ve své tiskárně roku 1586 vydal Daniel Adam z Veleslavína.

5. 3. 2018

Hesla s náslovím M v ESSČ

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla zapojena hesla s náslovím M. Slovník se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o cca 2 200 nových hesel, která na rozdíl od předcházejících zapojených částí abecedy prošla sémantickou redakcí. Sémantickou redakci hesel provedla Irena Fuková. Vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.

2. 3. 2018

Archív aktualit