Zajímavé dotazy

Dotaz:

Setkal jsem se s podivně znějícím spojením mírnix týrnix a nejsem si jistý, co znamená. Poradíte mi?

 

Odpověď:

Význam spojení mírnix týrnix (psáno též mírnix dýrnix) nalezneme pouze ve Slovníku nespisovné češtiny, který je vykládá ‚jakoby nic, bez ptaní‘. Tento obrat je typický pro mluvené projevy a beletristické texty, v nichž signalizuje neformálnost (Každou chvíli tady máme hosty a ty pohodíš kuchařskou zástěru mírnix týrnix na křeslo!), ve formálních a oficiálních komunikačních situacích bychom se mu však měli vyhnout. Mírnix týrnix má svůj původ v německém mir nichts dir nichts, kde rovněž vyjadřuje význam ‚jen tak, jakoby nic‘.

hm
 

Více zde

Nová popularizační kniha o lexikografii

Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého (M. Lišková, M. Šemelík, eds.). Autorský tým, složený především z pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie, vytvořil publikaci, která čtenářům umožňuje orientaci ve vybraných tématech oboru, jako je zařazování slov do hesláře, volba příkladů či frazeologie. Kniha přibližuje lexikografickou práci širokému okruhu čtenářů, aniž by slevovala z věcné správnosti.

18. 10. 2019

Vyšla Naše řeč 4/2019

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Josefa Štěpána je zaměřen na syntax současné české prózy, text Petra Strossy je věnován vhodnosti vzorových substantiv k popisu české deklinace a článek Pavla Sojky je zaměřen na problematiku normy a kodifikace. Hana Mžourková ve své drobnosti zvažuje jiné možnosti způsobu zpracování slovního spojení „bílé zlato“ v Akademickém slovníku současné češtiny. Celý obsah čísla najdete zde.

17. 10. 2019

Přednáška o německé jazykovědě za nacionálního socialismu

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Bohumila Vykypěla (etymologické oddělení ÚJČ) Typologické poznámky k německé jazykovědě za nacionálního socialismu, jež bude zabývat motivy pro pozitivní vztah německých intelektuálů k nacionálnímu socialismu. Přednášející se rovněž pokusí načrtnout malou typologii těchto motivů a srovná ji s motivy pro pozitivní vztah českých intelektuálů ke komunistickému režimu. Akci pořádá Jazykovědné sdružení a uskuteční se ve čtvrtek 24. 10. v 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

16. 10. 2019

Přednášky o neologii

Dne 21. 10. 2019 prosloví Michaela Lišková ve Varšavě dvě přednášky. První s názvem Dynamika českého lexikonu zazní na Institutu západní a jižní slavistiky Varšavské univerzity, druhá – nazvaná Nová slova v češtině: nové výzvy pro mluvčí i slovníkáře – pak v Českém centru Varšava. Pozornost bude věnována jak teoretickým otázkám neologie a neografie, tak vybraným výrazům z nové slovní zásoby.

14. 10. 2019

Vesmír: Návidím šiky

Předpona ne- je slovotvorný prostředek, pomocí kterého se v češtině pravidelně tvoří negativní protějšky k slovním základům s pozitivním významem (nevědecký k vědecký, nekonečný ke konečný, nevojákvoják ap.) Zároveň však čeština disponuje slovy s předponou ne-, k nimž kladný protějšek neexistuje nebo se neužívá. Slovům jako nedouk, nedomrlý nebo nenávidět se v jazykovém koutku v časopise Vesmír (2019/10) věnuje Vít Michalec.

9. 10. 2019

Přednáška o češtině 17. a 18. století

Srdečně vás zveme na přednášku Dmitrije Timofejeva (oddělení vývoje jazyka) s názvem Dějiny jazyka jako konspirační teorie: Čeština v 18. století. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 16. října 2019 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky a program podzimního běhu KPČJ naleznete zde.

 

9. 10. 2019

Archív aktualit