Zajímavé dotazy

Dotaz:
Je možné zapsat slovo lúzr počeštěně, nebo to zatím přijatelné není? Našla jsem mnohé doklady užití v přímé řeči, někdy bylo slovo v uvozovkách.

 

Odpověď:
Doklady z internetu a ČNK ukazují, že v českých textech se toto slovo objevuje ve čtyřech variantách: loser, looser, lúzr a lůzr. Chceme-li vyjádřit význam ‚ztroskotanec, neúspěšný člověk‘, pak je podoba looser nesprávná (looser znamená v angličtině volnější, je to 2. stupeň přídavného jména). Upozorňujeme, že i Slovník nespisovné češtiny, který jako jediný z výkladových slovníků češtiny výraz zachycuje, a to v počeštěné podobě lúzr (s vysvětlením ‚neúspěšný člověk‘), na anglický výraz looser odkazuje.


Příklady užití z praxe svědčí o tom, že vedle anglické podoby loser se stále častěji a stále více i bez uvozovek signalizujících pisatelův odstup užívá varianta lúzr, proti níž nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů (užívanou pisateli nejspíš proto, že jde o samohlásku uvnitř slova) z historických důvodů není vhodná, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto ani ten nelze zcela zavrhnout.


Vzhledem k zakončení se slovo řadí ke vzoru „pán“. V množném čísle se v 1. pádě obvykle užívají tvary loseři/lúzři/lůzři; skloňování lúzrové/lůzrové/loserové je výjimečné.


Přechýlená podoba se v českých textech zatím objevuje jen velice zřídka. Zdá se, že uplatnění nachází nejčastěji v tenisovém prostředí v profesním výrazu lucky loser – lucky loserka (např. 133. ročník Wimbledonu už rozehrála lucky loserka Marie Bouzková, která nastoupila proti Němce Moně Barthelové). Podoby lúzerka/lůzerka jsou doloženy ojediněle; není bez zajímavosti, že ve slovenštině se s podobou lúzerka setkáme relativně často.


 

Více zde

Konference Etymologické symposion Brno 2020 zrušena

S politováním oznamujeme, že vzhledem k současné světové pandemii koronaviru jsme byli nuceni letošní mezinárodní etymologickou konferenci zrušit. Všem přihlášeným kolegům děkujeme za jejich zájem přijet do Brna a věříme, že příští ročník se uskuteční v plánovaném termínu, tedy v roce 2023.

27. 3. 2020

Nový svazek Slovanského jazykového atlasu

V nakladatelství Academia vyšel nový svazek foneticko-gramatické řady Slovanského jazykového atlasu, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. V rámci mezinárodního projektu, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště 13 zemí, jej k vydání připravila česká redakce (M. Ireinová a P. Přadková, eds.). Atlas patří k nejvýznamnějším projektům slovanské jazykovědy, má mimořádný význam pro lingvistiku i další vědní disciplíny (např. historii, etnologii).

26. 3. 2020

Vyšel časopis Acta onomastica 2/2019

Jarní číslo časopisu Acta onomastica 1/2020 přináší 14 studií (např. pojednání M. Novákové o jménech osad ve volyňské gubernii v carském Rusku), 5 recenzí (např. recenzi Ž. Dvořákové na knihu S. Kloferové, M. Šipkové a kol. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí) a řadu drobných onomastických zpráv. Kronika připomíná zesnulou prof. A. Cieślikowou a životní jubileum prof. P. Odaloše. Úplný obsah čísla najdete zde.

20. 3. 2020

Omezení vydávání znaleckých posudků

Vydávání znaleckých posudků osobních jmen je s ohledem na aktuální mimořádnou situaci do odvolání omezeno. Žadatele o posudek si dovolujeme upozornit, že doba zpracování posudku bude v současnosti delší než obvykle (tj. zákonem daná 30denní lhůta bude plně využita). V urgentních případech se žadatelé mohou obracet na ostatní soudní znalce (zde vyhledat obor/odvětví: ŠKOLSTVÍ A  KULTURA. Jazykověda).

15. 3. 2020

Pozastavení provozu jazykové poradny

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s pandemií koronaviru v Evropě dochází od 16. 3. k dočasnému pozastavení telefonického jazykového poradenství. Činnost jazykové poradny bude probíhat elektronickou cestou, podrobné informace naleznete pod tímto odkazem.

14. 3. 2020

Nová publikace o fonologii anglicismů v češtině

V Nakladatelství Lidové noviny vyšla monografie pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR, kteří se specializují na zvukovou stránku češtiny. Publikace Fonologie českých anglicismů je vyústěním stejnojmenného grantového projektu. Popisuje zákonitosti a zvláštnosti ve zvukové struktuře přejímek z angličtiny, způsoby jejich adaptace, jejich užívání v reálném jazyce a postupy, jakými se s nimi vypořádává česká lexikografie a kodifikace. Autory knihy jsou Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík a Veronika Štěpánová.

13. 3. 2020

Archív aktualit