Zajímavé dotazy

Dotaz:

Vedle slova zloděj se někdy pro člověka, který krade, užívá i pojmenování kradař. Je to správně?

 

Odpověď:
Přestože se v úzu slovo kradař skutečně objevuje, nejde o výraz hojně užívaný: v databázi Českého národního korpusu KonText syn v8 najdeme pouhých 26 výskytů, proti nim stojí takřka 615 000 výskytů slova zloděj. Výraz kradař rovněž nelze hodnotit jako plně spisovné synonymum substantiva zloděj. Výkladové slovníky češtiny kradaře neuvádějí, nenajdeme jej ani v příručkách zaměřených na substandardní slovní zásobu: ve Slovníku nespisovné češtiny jsou ve významu ‚zloděj‘ uvedeny pouze podoby kradač, kradák. Ty (stejně jako slovo kradař) vznikly odvozením od základu krad- a z hlediska stylu nejsou ani ony rovnocennými variantami výrazu zloděj, neboť i v jejich případě jde o slova nespisovná, se silným příznakem expresivity.

 

hm 

 

Více zde

Monografie o raných Slovanech

V heidelberském nakladatelství Winter vyšla publikace New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic: Contact and Migrations, na jejíž přípravě se jako spolueditor a autor jednoho z textů podílel Vít Boček z etymologického oddělení ÚJČ. Svazek obsahuje příspěvky lingvistů, archeologů a historiků věnující se otázce šíření slovanského jazyka, etnicity a hmotné kultury v raně středověké Evropě. Interpretace této expanze se přitom liší v závislosti na dílčím geografickém a politickém kontextu.

26. 11. 2020

Nové stáže Otevřené vědy

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav pro jazyk český AV ČR studentům středních škol dvě stáže. Do konce listopadu se mohou přihlásit na stáž zaměřenou na nářeční výzkum k dr. Martě Šimečkové z oddělení dialektologie nebo na fonetickou stáž k dr. Veronice Štěpánové z oddělení jazykové kultury. Více informací zde.

5. 11. 2020

Přes Haferník hladoletem k hubkaři

Dialektologické oddělení ÚJČ se zabývá nejen zkoumáním tradičních nářečí, ale i běžnou mluvou. V přednášce konané 6. 11. 2020 v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR seznámí Martina Ireinová a Hana Konečná studenty FF MU s činností oddělení a představí jeho jednotlivé projekty: jazykové atlasy, slovníky, připravovanou nářeční gramatiku, knižní publikace a další. Zastaví se u některých zajímavých nářečních slov a pomístních jmen, výklad doplní zvukovými nahrávkami autentických nářečních promluv.

4. 11. 2020

Vesmír: O úskalích kondicionálu

Je správně Prosíme vás, aby jste se přezouvali, nebo Prosíme vás, abyste se přezouvali? O správných a nesprávných tvarech podmiňovacího způsobu neboli kondicionálu, o tom, kde se v češtině vzal, a o dalších zajímavostech týkajících se tohoto slovesného způsobu se dočtete v jazykovém sloupku Marty Koutové v časopise Vesmír (2020/11).

4. 11. 2020

Video o jazykové poradně

S ohledem na aktuální situaci spojenou s pandemií koronaviru se v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR letos neuskuteční den otevřených dveří v jazykové poradně ÚJČ. Oddělení jazykové kultury, které činnost jazykové poradny zajišťuje, však připravilo alespoň virtuální návštěvu. Diváci se při ní mimo jiné dovědí, co se stane, když zavolají do jazykové poradny, na základě jakých kritérií formulují pracovníci poradny své odpovědi a jaká je další cesta jazykového dotazu.

3. 11. 2020

První online databáze jazykových dotazů

Na adrese dotazy.ujc.cas.cz byla zpřístupněna databáze dotazů kladených jazykové poradně oddělení jazykové kultury, podpořená programem Národní kulturní identity (NAKI) II. Laické i odborné veřejnosti databáze nabízí nejen možnost poučit se o širokém spektru jazykové problematiky obsažené v dotazech a odpovědích, ale také s dotazovým materiálem systematicky a strukturovaně pracovat (např. vyhledávat ho a třídit podle různých kritérií).

3. 11. 2020

Archív aktualit