Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosím Vás o objasnění rozdílu mezi slovy zeměměřický a zeměměřičský. Pokud jsou oba výrazy správné, prosím o uvedení případů jejich užití.


Odpověď:
Nejasnosti a rozpaky kolem užívání a především okolo přesného rozlišení slov zeměměřický a zeměměřičský jsou letité. Poměrně často se setkáváme i s tím, že se lidé domnívají, že slovo zeměměřický není správně a že je v něm nedopatřením zapsáno c místo náležitého čs.
Čeština však zná oba výrazy:
Vědní obor zabývající se měřením a zobrazováním zemského povrchu se jmenuje geodezie nebo také zeměměřictví. Odvozené přídavné jméno zeměměřický je synonymem pro geodetický. Setkáme se s ním např. v názvech: Český úřad zeměměřický a katastrální; Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9.
Pro pracovníka v zeměměřictví lze užít buď označení geodet, nebo zeměměřič. Z názvu povolání se odvozuje přídavné jméno zeměměřičský. Např. zeměměřičské pomůcky a přístroje jsou pomůcky a přístroje pro zeměměřiče; zeměměřičský figurant pomáhá zeměměřiči při zaměřování.

Více zde

Konference: Propria a apelativa – aktuální otázky

Ve dnech 24.–26. 4. se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (M. Rettigové 4, Praha 1) koná konference Propria a apelativa – aktuální otázky, jejímž spolupořadatelem je ÚJČ. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Program je k dispozici zde.

22. 4. 2017

Vesmír: Krátce o známých i neznámých názvech minerálů

Zuzana Děngeová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/4) věnuje pojmenovávání minerálů. V textu se autorka zaměřila na minerál achát a jeho ekvivalentní pojmenování bezdrak, uváděné Janem Svatoplukem Preslem v Nerostopise z roku 1837. Jakými pojmenovacími postupy byly tyto názvy utvořeny, se můžete dočíst zde.

19. 4. 2017

Naše řeč vstoupila do stého ročníku s novou obálkou

První číslo jubilejního stého ročníku časopisu Naše řeč má nový vzhled obálky. Pavel Machač v něm analyzuje počet kmitů českého r, Vojtěch Veselý zkoumá možnosti dvojnásobné prefixace a Michalea Lišková představuje pojetí uvádění příkladů v Akademickém slovníku současné češtiny. Více o novém čísle najdete zde.

31. 3. 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V prvním letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 1) rozebírá Václava Kettnerová komplexní predikáty typu „mít právo“, „dát radu“ apod. Ľubomír Plesník představuje narativní analýzu staroindického příběhového souboru. Jana Hoffmannová a Jiří Zeman se v přehledovém článku zabývají dosavadními výzkumy syntaxe mluvené češtiny. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 3. 2017

Vesmír: Brufenujete?

Magdalena Kroupová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/3) věnuje slovesům odvozeným od názvů obchodních značek. Co mají společného například slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat se můžete dočíst zde.

15. 3. 2017

Přednáška: Nepublikova(tel)né postřehy

Na přednášce Nepublikova(tel)né postřehy, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Jan Králík zvažovat, odkud a kam (asi) kráčí kvantitativní lingvistika, neboť primární zjištění spíše jen ilustrují, sekundární zjištění se obtížně interpretují. Přednáška se koná ve čtvrtek 23. 3. od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

15. 3. 2017

Archív aktualit