Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosím, kde se vzal v aktuálním slovníku politiků a novinářů termín „volitel“ namísto mnoho desítek let užívaného termínu „volič“? Budeme snad zítra chodit k holiteli? A budeme za chvíli používat termín nositel (nepůjde-li o myšlenky, ale zavazadla)? Proč? A co tak najednou?

 
Odpověď:
To, že naši politici začali zničehonic poměrně často používat slovo volitel, souvisí s blížící se prezidentskou volbou. Podle Slovníku spisovné češtiny označuje totiž toto slovo „zvoleného zástupce voličů pro výkon (nepřímé) volby“. Neznamená to tedy, že by slovo volič začalo být vytlačováno výrazem novým. Užívání výrazu volitel v souvislosti s prezidentskou volbou, která je v České republice nepřímá a vykonávají ji tedy volitelé (tj. poslanci obou komor parlamentu), je zcela náležité.
Více zde

Slovník podkrkonošského nářečí

V roce 2016 vyšel v nakladatelství Academia Slovník podkrkonošského nářečí, první komplexní zpracování nářečního lexika dané oblasti. Jarmila Bachmannová do slovníku zahrnula cca 13,5 tisíc abecedně řazených výrazů typických pro tradiční podkrkonošský dialekt, tedy taková slova a slovní spojení, která ze spisovného jazyka nebo obecné češtiny zpravidla neznáme.

13. 1. 2017

Slovník afixů užívaných v češtině

V nakladatelství Karolinum právě vychází Slovník afixů užívaných v češtině, slovníkářská práce, jaká zatím nemá předchůdce ani pro češtinu, ani pro jiný slovanský jazyk, a to ani svým předmětem, ani zpracováním podle korpusů. Slovník představuje jednotlivé předpony a přípony, představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům.

7. 1. 2017

Jazyková poradna bude 9.–11. 1. mimo provoz

Oddělení jazykové kultury vás zve na konferenci 100 let časopisu Naše řeč, která se uskuteční v prostorách Akademie věd na Národní 3 v Praze. Z tohoto důvodu bude v době konání konference 9.–11. 1. jazyková poradna mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od čtvrtka 12. 1. Děkujeme za pochopení.

5. 1. 2017

Akademický slovník současné češtiny

Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ začíná publikovat Akademický slovník současné češtiny. Nový výkladový slovník vzniká od r. 2012 a vychází po více než čtyřiceti letech od vydání Slovníku spisovného jazyka českého. Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Jako první, ve verzi před recenzním řízením, jsou zveřejněna hesla písmene A.

4. 1. 2017

Vesmír: Elementárně o částicích

Barbora Štěpánková v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2016/12) uvádí čtenáře do problematiky částic. O tom, jak se tento slovní druh vymezuje a že do něj kromě známé trojice , kéž, nechť patří i další slova, se můžete dočíst zde.

3. 1. 2017

Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Koncem listopadu roku 2016 vyšel další, už osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující etymologický rozbor hesel začínajících písmeny V a Z (větъ–zakonъ). Slovník jako jediný na světě zpracovává slovní zásobu staroslověnštiny, nejstaršího doloženého slovanského spisovného jazyka.

19. 12. 2016

Archív aktualit