Na co se nás ptáte

Dotaz:
Nevíte prosím, proč polovina novin začala psát příjmení Tymošenková a Janukovyč s ypsilonem?


Odpověď:
Cyrilský znak и, který se v ukrajinských jménech Julija Tymošenková (Юлія Тимошенко) a Viktor Janukovyče (Віктор Янукович) nachází na příslušných místech, do češtiny (podle transkripčních tabulek v tzv. akademické verzi Pravidel českého pravopisu) transkribujeme jako y. (Stejný ruský cyrilský znak и však přepisujeme jako i; ukrajinština má pro i-ové hlásky dvojici znaků і – и, tj. [i – y], zatímco ruština dvojici znaků и – ы, tj. [i – y].)
Křestní jméno Юлія by mělo mít transkribovanou podobu Julija. Pak bychom jej měli skloňovat takto: bez Julije, k Juliji, vidím Juliji, o Juliji, s Julijí. Toto zacházení s daným křestním jménem podle internetového vyhledávače Google v češtině převládá. O něco méně časté, ale stále poměrně dosti běžné je toto jméno i v počeštěné podobě Julie. Domníváme se, že připustit lze obě varianty. Jako vhodnější se nám jeví použít transkribovanou podobu Julija.

Více zde

Přednáška: Lexikum, význam a frazeologie

Zveme vás na přednášku Patricka Hankse Lexis, Meaning, and Phraseology, která se uskuteční ve středu 6. června 2018 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (areál Akademie věd, Husova 4a, 110 00 Praha 1). Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce, její abstrakt je k dispozici zde.

15. 5. 2018

Setkání k uctění památky prof. Večerky

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá vědecké setkání k nedožitým devadesátým narozeninám profesora Radoslava Večerky, které se pod názvem Post meridiem Slavicum uskuteční v odpoledních hodinách 10. května v Brně (SONO Design hotel, Veveří 3219/1113). Na setkání bude mimo jiné prezentován vzpomínkový sborník Vesper Slavicus, rovněž vystoupí kolegové a žáci Radoslava Večerky. Elektronickou pozvánku naleznete zde.

4. 5. 2018

Velká akademická gramatika spisovné češtiny

V nakladatelství Academia právě vychází první (dvousvazkový) díl čtyřdílné Velké akademické gramatiky spisovné češtiny. Věnuje se charakteristice slovních druhů a výkladu tvoření slov. Záměrem gramatiky je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí.

4. 5. 2018

Vesmír: Slovník a vulgarismy

Slova bejvák, ségra nebo sranda hodnotí Slovník spisovného jazyka českého (1960–71) jako vulgarismy, kdežto ze současných mladších mluvčích by je za vulgární považoval už jen málokdo. Patří ale vůbec vulgarismy do akademických slovníků? Více se dočtete ve sloupku Michaely Liškové a Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2018/5) dostupném zde.

2. 5. 2018

Živa: Sýček, sýc, kulich

Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně kampaň nazvanou Pták roku, s cílem upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Nositelem letošního titulu pták roku je sýček obecný. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/2) se zaměřuje na etymologii výrazů sýček, sýc, motivaci přeneseného významu slova sýček a slovesa sýčkovat (sejčkovat) i na příjmení související s touto sovou.

25. 4. 2018

Jazyková poradna bude 30. 4. a 7. 5. mimo provoz

Upozorňujeme, že telefonická jazyková poradna bude v pondělí 30. 4. a rovněž o týden později, 7. 5., mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

23. 4. 2018

Archív aktualit