Zajímavé dotazy

Dotaz:

Bydlím v obci Srch, jejíž název se podle všeho skloňuje podle vzoru „hrad“. Vždy jsme říkali, že jsme Srchováci, nikdy jsem neslyšel někoho říkat, že je Sršák nebo Sršan. Stejně tak jsem vždy slyšel jen přídavné jméno srchovský (např. srchovský rodák). Ovšem před pár dny jsem v novinách narazil na článek, jehož nadpis zní: Sršský maraton. Dá se nějak dohledat, která varianta je správně?

 

Odpověď:
Údaje o českých obcích lze v současnosti snadno dohledat v Internetové jazykové příručce, do jejíž slovníkové části autoři v posledních měsících doplnili všechna jména českých obcí, jejich mluvnické údaje a od nich odvozená přídavná jména. U obce Srch na Pardubicku zde skutečně nalezneme tvary podle vzoru „hrad“, odvozené přídavné jméno má však pro Vás málo známou podobu sršský. Tento tvar přídavného jména je ovšem pravidelně utvořený a považujeme ho za náležitý a vhodný ve spisovných komunikačních situacích. Z přídavného jména srchovský by čtenáři deníku, kteří mohou pocházet z opačného konce republiky, a nemohou tak znát místní úzus, název obce Srch zpětně nedokázali zpětně zrekonstruovat. Spíš by se mohli mylně domnívat, že jde o přídavné jméno odvozené od názvu Srchov. Složitější je to s odvozováním obyvatelských jmen. Z hlediska systému je náležitá podoba Sršan, méně obvyklým podobám obyvatelských jmen se však mluvčí často vyhýbají a užívají raději opis (obyvatel obce Srch), jedná se tak spíše o podobu hypotetickou.

 

bm
 

Více zde

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 14.–16. října 2019 proběhne 8. ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Cílem kurzu je představit zajímavá témata a aktuální poznatky z různých oblastí českého jazyka a české literatury, jež mohou být využity ve středoškolské praxi. Program kurzu naleznete zde.

13. 9. 2019

Vesmír: Je to dobrý?

Prostřednictvím této často užívané fráze se dostáváme do prostředí mluveného jazyka a nářečí češtiny. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2019/9) nahlédneme do frazeologie českých dialektů, kde je slovo dobrý součástí ustálených spojení vztahujících se např. k člověku. Více se dočtete zde.

2. 9. 2019

Živa: Jan Evangelista Purkyně

Nejstarší stále vycházející český přírodovědecký časopis Živa, soustřeďující se na popularizaci biologie, založil v roce 1853 Jan Evangelista Purkyně, od jehož úmrtí uplynulo letos v červenci 150 let. K příspěvkům věnovaným památce tohoto výjimečného člověka ve 4. čísle Živy se připojuje i jazykový koutek Anny Černé. Ke jménu Purkyně mají totiž co říct nejenom biologové, fyziologové, lékaři..., ale i jazykovědci.

27. 8. 2019

Mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze

Byla zveřejněna výzva k zasílání příspěvků na Třetí mezinárodní konferenci o sociolingvistice, jež se uskuteční 26.–28. srpna 2020 v Praze. Hlavními tématy konference budou diverzita, nová média a jazykový management. Lhůta pro zasílání příspěvků končí 31. října 2019. Konferenci společně pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

23. 8. 2019

Vyšla Naše řeč 3/2019

Ve třetím letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Michaely Křivancové se zabývá metodikou analýzy a klasifikace frazeologických jednotek, příspěvek Kristýny Kovářové je věnován problematice onomastické lexikografie, článek V. Musilové a V. Novákové je zaměřen na identifikaci autora uměleckého textu. Barbora Martinkovičková ve své drobnosti analyzuje slovo puzzle z ortoepické perspektivy. Celý obsah čísla najdete zde.

15. 8. 2019

Vesmír: Není bublina jako bublina

Slovo bublina se v současné češtině užívá ve více významech. Bubliny jsou mýdlové, vyfukují se ze žvýkaček nebo se objevují v komiksech. Věty Kdy splaskne realitní bublina? nebo Žije ve své vlastní bublině dokládají nová užití tohoto slova. Sémantice slova bublina je věnován jazykový sloupek Magdaleny Kroupové v časopise Vesmír (2019/7), který si můžete přečíst zde.

19. 7. 2019

Archív aktualit