Zajímavé dotazy

Dotaz:
Nemělo by se ve větách jako Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe psát správně samy sebe? Jde přece o čtvrtý pád množného čísla zájmena sám.


Odpověď:
Ve větách výše zmíněného typu se zájmeno sám v zájmenném frazému sám sebe může formálně shodovat jak s podmětem (tedy Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe), tak s předmětem (Policisté by vlastně vyšetřovali samy sebe). Vztahujeme-li zájmeno sám k předmětu, je ve čtvrtém pádě a píše se opravdu s ypsilonem, vztahujeme-li jej však k podmětu, je v pádě prvním a píše se s měkkým i. V zásadě jde tedy o způsob chápání shody v podobných spojeních. Starší způsob upřednostňuje shodu s předmětem a vychází z latiny, v úzu se však již delší dobu velmi výrazně prosazuje shoda s pádem prvním, proto podoby jako Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe vídáme v textech častěji. Analogicky pochopitelně fungují i věty v jednotném čísle a jiném než mužském životném rodě, můžeme proto napsat klamala samu sebeklamala sama sebe. Běžný je také obrácený slovosled: Působil jako karikatura sebe sama /sebe samého. Podrobněji se této problematice věnuje Josef Šimandl v třetí části svého článku Morfologická problematika v jazykové poradně (Naše řeč, 4, 2000, s. 175–176.)
 

vs

Více zde

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V závěrečném čísle letošního ročníku Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 4) se Jiří Homoláč a Kamila Mrázková zabývají tím, jak píší čeští novináři na Twitteru. Luboš Veselý a Vojtěch Veselý analyzují sémantickou strukturu sloves zůstat, nechatzapomenout. Pavel Štichauer píše o smíšeném perifrastickém časování v italských dialektech. Jana Straková, Milan Straka, Jan Hajič a Martin Popel podávají přehled nejnovějších výsledků počítačového zpracování češtiny. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

12. 12. 2019

Vesmír: Apalucha

Slovní zásoba se obohacuje různými způsoby, vplývají do ní např. i specifické výrazy z populárních filmů a seriálů. Právě jim věnuje jazykový sloupek v časopise Vesmír (2019/12) Michaela Lišková. Zabývá se především slovem apalucha, které znají – nejen – fanoušci komedie S tebou mě baví svět, ale také lexémy amarouny, hujer nebo směroplatný. Více se dočtete zde.

11. 12. 2019

Prosincové omezení provozu jazykové poradny

Upozorňujeme, že v tomto roce bude jazyková poradna odpovídat na dotazy naposledy v pátek 20. 12. Poté bude poradna opět v běžném režimu až od pondělí 6. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.

11. 12. 2019

Vyšla publikace o tvoření podstatných jmen ve staré a střední češtině

Kniha Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině (nakl. Academia) se zabývá tvořením podstatných jmen, která jsou odvozena ze sloves a která jsou doložena v období od počátků češtiny do třetí čtvrtiny 18. století. Jedenáct autorů pro popis vývoje jednotlivých onomaziologických kategorií čerpá z dosud nejrozsáhlejších sbírek dobového jazykového materiálu. Kniha přispívá k částečnému zaplnění prázdného místa v české historické mluvnici, která zatím postrádá ucelený a podrobný popis tvoření slov zpracovaný na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.

4. 12. 2019

Přednáška o edici evangelních komentářů Mikuláše z Lyry

Zveme vás na přednášku z cyklu Staročeských dýchánků, která se bude konat příští úterý 3. prosince 2019 od 17:00 v horním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Milada Homolková a Andrea Svobodová (oddělení vývoje jazyka ÚJČ) spolu s Michalem Dragounem představí edici evangelních komentářů Mikuláše z Lyry a pohovoří na téma Si Lyra non lyrasset… O staročeském překladu Lyrovy Postilly.

28. 11. 2019

Přednáškový cyklus v Moskvě

Ve dnech 5. a 6. 12. 2019 prosloví Martin Beneš a Michaela Lišková přednášky na Lomonosovově univerzitě, Ruské státní humanitní univerzitě a v Českém centru v Moskvě. Martin Beneš se v jedné přednášce bude věnovat přechylování ženských příjmení, ve druhé se zaměří na důsledky existence vědomých a nevědomých jazykových znalostí pro jazykovou kulturu. Michaela Lišková se v obou přednáškách bude zabývat novou slovní zásobou češtiny: poprvé s důrazem na neologii, podruhé na neografii.

28. 11. 2019

Archív aktualit